53. Festival dalmatinskih klapa u brojevima

23.Veljača.2020.

Evo prikaza 53.  Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2019. u brojevima.

Može biti zanimljivo, pogledajte:

1 Broj prijavljenih klapa 88
2 Audicije (gradova) 7
3 Broj klapa odabranih za natjecanje 37
4 Broj klapa kao gosti 12
5 Ukupan broj klapa 71
Muške klape 31
Ženske klape 30
Mješovite klape 9
Dječje klape 1
6 Zemljopisna pripadnost klapa:
klape iz Dalmacije 35
klape iz unutrašnjosti 19
klape iz Istre i Hrvatskog primorja 4
otočke klape 6
klape iz inozemstva 7
7 Broj klapa debitanata 4
8 Broj festivalskih večeri 12
u Omišu 10
izvan Omiša 2
9 Broj pjevača 536
Muškarci 269
Žene 267
10 Voditelji koji pjevaju u klapi 23
11 Bez voditelja 5
12 Broj nastupa 214
13 Ukupno sati programa 26
14 Ukupno prijavljenih napjeva 250
15 Ukupno izvedenih napjeva 80
16 Ukupno prijavljenih skladbi 94
17 Ukupno izvedenih skladbi 34
18 Ukupno izvedenih skladbi izvan konkurencije 14
19 Broj novih skladbi 11
20 Broj članova povjerenstva 21
21 Broj voditelja programa 5
22 Ukupni broj dodjeljenih nagrada 25
23 Ukupan broj posjetitelja večeri 3000