Prijave klapa za 51. Festival dalmatinskih klapa

09.Siječanj.2017.

51. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2017.  organizira programe natjecanja klapa prema sljedećim kategorijama:

Kategorija Natjecanje
A MUŠKE KLAPE do 8 pjevača
B ŽENSKE KLAPE do 9 pjevačica
C MJEŠOVITE SKUPINE do 9 pjev.
D DEBITANTI (m, ž) do 8/9 pjev.
E NOVE SKLADBE
F VEČER IZVORNIH NAPJEVA

 

A – MUŠKE KLAPE / B – ŽENSKE KLAPE

Kandidati za kategorije A i B mogu biti klape koje imaju u svom sastavu isključivo muške, odnosno ženske pjevače/ice. U tim kategorijama dozvolit ćemo izmjene po jednog pjevača i samo ako to bude navedeno u prijavama. U kategoriji ženskih klapa u budućnosti bismo željeli da broj pjevačica u klapi na pozornici bude od 5 do 8. No, na 51. Festivalu i dalje može nastupati ženska klapa koja na pozornici broji do 9 pjevačica.

C – MJEŠOVITE SKUPINE

Kategorija C odnosi se na mješovite klape u kojima je zamjetna određena doza neproporcionalnosti u odnosima između ženskih i muških glasova. U budućnosti bismo željeli postići veću uravnoteženost između ženskih i muških glasova. No, i dalje mogu nastupati različiti omjeri sastava kao i do sada, uz uvjet da ne prekorače ukupan broj od 9 pjevačica i pjevača.

F – IZVORNI NAPJEVI

Kategorija F – večer izvornih napjeva.  U ovoj kategoriji mogu nastupati muške, ženske i mješovite klape koje broje od četiri do šest članova prema posebno zadanom programu. Jedna od posebnosti je i to da klape pjevaju na jedan mikrofon. Više u članku Nanovo utemljena Večer izvornih napjeva!

BOL,  KOMIŽA, BLATO NA KORČULI

Za klape koje se namjeravaju kandidirati za natjecateljske kategorije koje se održavaju izvan Omiša (Bol, Blato na Korčuli) najavljujemo da je u skladu s dosadašnjom praksom s nekima od naših partnera (suorganizatora) moguć dogovor da se uz natjecateljski program održi i revijalni koncert.

Prilikom prijave programa za 51. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2016. potrebno je uvažavati slijedeće:

– Kod izbora tradicijskih napjeva preporučamo služiti se festivalskim notnim izdanjima , II. ili III. Zbornikom dalmatinskih klapskih pjesama, Leut, Nove skladbe i Mirabella, kao i notnim izdanjima relevantnih izdavača, melografa i sl. Prihvatit ćemo i nepoznate ili manje poznate napjeve koje ste zabilježili na terenu ukoliko su adekvatno obrađeni u duhu dalmatinske tradicijske pjesme. Skladbe koje nisu objavljene u festivalskim izdanjima ili pak nisu verificirane od strane FDK, prilikom selekcije neće se uzeti u obzir. Prilikom izbora i artikuliranja Vašeg programa kao korisno sredstvo informiranja može Vam poslužiti Ljetopis FDK Omiš (1967. – 2006.), kao i internetska stranica Festivala  www.fdk.hr.

Kod prijave pjesama vrijede slijedeća pravila:

– Klape koje nastupaju u muškoj, ženskoj, debitantskoj i mješovitoj kategoriji prijavljuju šest pjesama (napjeva i skladbi) od kojih najmanje četiri moraju biti tradicijski napjevi, odnosno najviše dvije skladbe koje su izvođene na Festivalu u Večerima novih skladbi.

– Prijavljivanje klapa vrši se putem internetske stranice Festivala fdk.hr na kojoj ćete pronaći Online obrazac prijavnice. Prilikom popunjavanja Online obrasca prijavnice molimo da budete precizni u ispisivanju traženih podataka.

– Za one napjeve koji se NE NALAZE u Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama ili drugim notnim izdanjima FDK-a primjerak partiture ili zapisa je OBAVEZAN. Uvažavat ćemo samo kompletne prijave.

– Sve klape OBAVEZNE su pristupiti audicijama, koje će se izgledno odvijati tijekom ožujka i travnja 2017. god. Točne termine audicija po mjestima objavit ćemo u kratkom vremenu, po isteku roka za prijave.

– U pogledu načina izvođenja skrećemo pozornost da za vrijeme održavanja festivalskih natjecanja neće biti dopuštene izmjene članova klapa (mimo članova navedenih u prijavnici).

– O rezultatima izbora klapa i programa, klape će biti obaviještene najkasnije 15 dana po završetku svih audicija.

– U kategoriji E Direkcija Festivala zadržava pravo izravnog dogovora i izbora klapa za koje ocijeni da po svojoj kvaliteti mogu udovoljiti umjetničkim standardima i kriterijima Festivala.

– Kotizacija za nastup klapa na 51. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2017. iznosi 1.000,00 kn. Navedeni iznos klape su dužne uplatiti tjedan dana prije početka Festivala. Kotizacije su oslobođene klape koje sudjeluju u Večeri novih skladbi, jer same snimaju naslove za istoimenu večer, kao i druge klape koje FDK angažira za snimanje.

– Sve detalje koji nisu obuhvaćeni ovim dopisom rješavat ćemo tijekom održavanja audicija. Za svaki upit ili nejasnoću FDK Omiš stoji na raspolaganju.

– Ovom dopisu prilažemo Pravilnik natjecanja na 51. FDK Omiš 2017. god. koji je izrađen u svrhu eliminiranja nejasnoća i nesuglasica u odnosima između klapa i Festivala i rezultat je potreba i želja klapa i Festivala. Pravilnik je proizašao iz razgovora sa sudionicima Festivala i usvajanjem većine prijedloga i sugestija tijekom rasprave na Okruglom stolu “FDK Omiš danas i sutra – nove smjernice” održanom krajem studenog 2015. god. u organizaciji Festivala. Cilj FDK-a je potaknuti voditelje i autore na istraživanje, moguće i novo obrađivanje napjeva koji su već bili na Festivalu, ali su vremenom pali u zaborav, ali i na otkrivanje napjeva koji do sada nisu javno izvođeni. U tom smjeru FDK razmišlja o mogućem uvođenju nagrade za takve autore. U dosadašnjih 50. godina na Festivalu je izveden ogroman broj tradicijskih napjeva i novih skladbi. U tri izdana Zbornika dalmatinskih klapskih pjesama nalazi se ukupno 612 napjeva i skladbi. Od 1992. god. kada je izdan posljednji Zbornik na Festivalu dalmatinskih klapa izvedeno je više od 350 novih skladbi. Tradicijskih napjeva koji nisu obuhvaćeni u Zbornicima sigurno je još veći broj. Postoje napjevi i skladbe koji su izvedeni na Festivalu i prije 1992. god., a nisu našli svoje mjesto u Zbornicima. Festival svake godine izdaje notnu ediciju Nove skladbe, također povremeno izdaje edicije Leut i Mirabella. Postoje i edicije napjeva koji nisu obuhvaćeni izdavaštvom FDK-a, ali napjevi u njima po karakteristikama zaslužuju biti izvedeni u Omišu. Trebat će vremena, stručnog proučavanja, istraživanja, da se cijela građa koja je u lošem stanju, analizira, popiše, sredi, digitalizira, objavi u novim Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama. To je veliki zadatak Festivala. U međuvremenu Festival stoji na usluzi svim klapama i klapskim voditeljima kako bi eventualno došli do građe koja ih zanima. i III. Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama, neka izdanja notnih edicija Nove skladbe, Leut i Mirabella mogu se naručiti elektronskom poštom na adresu [email protected]. Kompletan popis edicija koje imamo i pjesama koje se u njima nalaze možete pronaći na službenim stranicama Festivala www.fdk.hr.  I. Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama nemamo u prodaji, ali ako nekome treba neki napjev može nas slobodno kontaktirati, poslat ćemo ga elektronskom poštom.

Kako je već napomenuto prijavljivanje klapa vrši se i putem Interneta. Nakon  Online prijave iz direkcije Festivala dobit ćete popunjen primjerak iste kao potvrdu da ste prijavili sudjelovanje. Ipak, ukoliko neka klapa nije u mogućnosti prijaviti sudjelovanje putem Interneta, u privitku Vam dostavljamo primjerak Prijavnice za 51. FDK Omiš 2017 u PDF formatu, kojega čitko popunjenog (u dva primjerka) treba dostaviti poštom na adresu:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ
(Na omotnici naznačiti: Prijava za 51. FDK Omiš 2017.“)

 Rok za prijave je 15. veljače 2017. god.

 Molimo Vas da ovaj dopis i prijavnice proslijedite svima koje smatrate da su zainteresirani za sudjelovanje na 51. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2017. god., posebno klapama debitantima.

U uvjerenju da ćemo i dalje zajedničkim snagama raditi na očuvanju i promicanju dalmatinske klapske pjesme, želimo Vam puno uspjeha u radu i radujemo se susretu na audicijama.

Omiš, siječanj 2017.

Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Pravilnik natjecanja na 51. FDK Omiš 2017. (pdf)

Prijavnica (pdf obrazac)

Pjesme izvedene na 49. i 50. FDK

pdf-logo