Prvi susret klapa u Argentini


U dalekoj Argentini od 21. do 25. studenog 2017. održan je Prvi susret klapa. U okviru susreta održano je pet koncerata u gradovima: Buenos Aires, Córdoba, Rosario i San Antonio de Areco na kojima su nastupale: klapa Vinčace – Novi Vinodolski, ženska klapa Dišpet – Zagreb, klapa HKM Croatia – München te domaće klape BA i ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa. Organizator Prvog susreta klapa u Argentini bio je Hrvatski zbor Jadran sa svojim pridruženim klapama BA i Valovi, a potpora je stigla od veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Argentini i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.