Klapa - Ardea

  • Vrsta klape:
  • Naziv klape: Ardea
  • Grad: Čapljina
  • Godina osnutka: 2012.

BIOGRAFIJA:

Prvi stanovnici ovog područja, kako je zabilježeno na drevnim grčkim, a kasnije i rimskim kartama su starosjedilački ilirski narodi, medu kojim su zasigurno najutjecajnji bili Ardijejci, koji će negdje u trećem stoljeću prije Krista formirati i jedno od tada najjačih i najutjecajnijih kraljevstava na Balkanu, a to je ilirsko kraljevstvo Ardijeja ili Ardijejaca.

Kada je u pitanju etimologija naziva grada, Čapljina, zanimljiva je podudarnost sa latinskom riječi "Ardea", što doslovno znači "Čaplja", a što opet koincidira sa nazivom najmoćnijeg ilirskog naroda na tom području - izvorno zapisano kao Ardiaei koji je nastanjivao upravo šire područje Čapljine i doline rijeke Neretve. To otvara mogućnost da su naši stari dolaskom na ovo područje preuzeli naziv od Ilira ili Rimljana, a zatim ga preveli na svoj jezik. Naravno, i ovo je samo jedna od više mogućih interpretacija koja otvara mnoga druga pitanja na polju etno-jezičnog istraživanja.

Bilo kako bilo, Ardea je čaplja i ona je u Čapljini i Ardea je novonastala muška klapa u Čapljini kojoj želimo sretan let i plovidbu uz Neretvu do izvora i niz Neretvu do ušća i dalje prema glazbi, tradicionalnom ali i modernom zvuku je putokaz koji klapa prati u svom radu.

SASTAV KLAPE:
1. tenor Dragan Bukmir 
2. tenor Mirjan Bukmir
Bariton Ivica Maslać 
Bas Dragan Filipović, Ante Raguž 
Glazbeni voditelj  Dragan Filipović

NASTUPI NA FESTIVALU:

NAGRADE NA FESTIVALU:

KONTAKT PODACI:

FOTO GALERIJA