Klapa - Basca


BIOGRAFIJA:

Klapa Basca osnovana je krajem ljeta 2009. u Baškoj Vodi. Želja osnivača je bila sastaviti klapu kvalitetnih pivača sa voljom za ozbiljan rad ne zanemarujući pritom karakterne osobine. Članovi klape su dosadašnje iskustvo sticali u više klapa, a prije osnivanja Basce činili su okosnicu klape Garbin iz Makarske.

Od 2014. godine klapa nastupa i kao mješovita klapa s altom Ivanom Kovačević na mjestu vodećeg glasa. U ovom sastavu klapa postiže značajnije rezultate, pa su tako na 48. Festivalu dalmatinskih klapa na Večeri mješovitih klapa zaslužili prvu nagradu stručnog povjerenstva, a apsolutni pobjednici u kategoriji mješovitih klapa bili su na jubilarnom 50. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2016. Osvojili su prvu nagradu stručnog povjerenstva i prvu nagradu publike na Večeri mješovitih klapa u Komiži na Visu, te kao gosti nastupili na završnoj večeri muških klapa 50. jubilarnog festivala, kao i na svečanom koncertu u KD "Vatroslava Lisinskog" u Zagrebu.

Klapu je do 2016. godine vodio i u njoj pjevao prof. Jure Šaban Stanić.

POSTAV KLAPE:
Alt Ivana Kovačević
Tenori Igor Kralj
Bariton Matko Granić
Basovi Ante Kovačević i Frano Divić
Glazbeni voditelj Marijo Krnić, mag.art.

U klapi su pjevali Josip Ančić i Jure Šaban Stanić.

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
51. FDK Omiš 2017. Večer mješovitih klapa 1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
50. FDK Omiš 2016. Večer mješovitih klapa 1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
1. NAGRADA PUBLIKE
Večer novih skladbi  
49. FDK Omiš 2015. Večer mješovitih klapa 2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
Večer novih skladbi  1. NAGRADA PUBLIKE
Izborna večer m/ž klapa  
48. FDK Omiš 2014. Večer mješovitih klapa 1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
47. FDK Omiš 2013. Završna večer muških klapa  
46. FDK Omiš 2012. Izborna večer m/ž klapa  
Večer novih skladbi  
45. FDK Omiš 2011. Izborna večer m/ž klapa  

KONTAKT PODACI:

Igor Kralj - 095 199 2434

FOTO GALERIJA