Klapa - Bratovština

  • Vrsta klape:
  • Naziv klape: Bratovština
  • Grad: Gorica-Sovići
  • Godina osnutka: 2004.

BIOGRAFIJA:

Klapa Bratovština nastala je kao dio glazbene sekcije Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika u župi Gorica — Soviči. Osnovana je 2004. godine isključivo od članova Bratovštine, sve redom mladih sposobnih ljudi predanih svojoj župi i kraju.  Pod stručnim vodstvom mo. Ante Vujevića iz Imotskoga stječu prva znanja i osnove tradicionalnoga klapskog pjevanja. Predanim radom i nesebičnim zalaganjem stvaraju klapu koja prati sva važnija dogadanja u samoj župi, općini Grude i šire. Tako se u današnje vrijeme ne može ni zamisliti neki važniji kulturni događaj bez Klape Bratovština koja sve začini dobrom pismom. Vrijedni spomena su i nastupi u Mimari u Zagrebu, Švedskoj, Švicarskoj itd. Mo. Vujević ostaje na mjestu voditelja sve do 2007. godine kad ga zamjenjuje mo. Anđelko Nikolić također iz Imotskoga, na mjestu je voditelja i dan-danas.

Klapa se može pohvaliti vrlo zapaženim nastupima na smotrama klapa u Trebižatu i Imotskom, božićnim koncertima klapa u Mostaru, klapskim susretima u općini Grude,
koncertima potpore Zvonku Bušiću , Šimićevim susretima te raznim drugim nastupima u zemlji i svijetu.

Klapa raspolaže širokim repertoarom klapskih pjesama, od tradicionalnih dalmatinskih pjesama do duhovnih, domoljubnih, zabavnih te ostalih pjesama pjevanih i pisanih u duhu klape i klapske pjesme. Klapa Bratovština diči se koloraturom, načinom i tehnikom izvodenja svoga pro-grama temeljena na tradiciji prave dalmatinske pisme te svojim nastupima budi osjećaj dalmatinskoga „štiha" utemeljena u svojim izvođačima još iz doba stare Imote, duh je to usaden duboko u njima. Zahval-jujući ovim divnim ljudirna iz klape, kao i iz cijele Bratovštine, kulturni život ove župe i cijele općine Grude značajno je obogaćen.

POSTAV KLAPE:
1. tenor

Ante Pejić 

2. tenor

Darijo Šimić, Dragan Bošnjak

Bariton

Anđelko Nikolić, Mile Pejić

Bas Dragan Prlić, Marijo Bušić, 
Zvonimir Pejić, Ivica Polić
Glazbeni voditelj  

NASTUPI NA FESTIVALU:

KONTAKT PODACI:

FOTO GALERIJA