Klapa - Činkvina


BIOGRAFIJA:

Klapa Činkvina je osnovana u proljeće 2009. godine, pod vodstvom Maria Markovine. Od početnog nastupa na Božićnom koncertu u Trogiru i nastup na debitantskoj večeri u Bolu i osvojene 1. nagrada žirija i publike, redovito nastupaju na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu s vrijednim rezultatima. Uvijek sudionice završnih večeri.

SASTAV KLAPE:
1. sopran Mirjana Dedić
2. soprani Livija Markovina
1. alti Ivana Dedić
2. alt Marija Pecotić i Marina Miše Coce
Glazbeni voditelj Mario Markovina

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
49. FDK Omiš 2015. Završna večer ženskih klapa  
48. FDK Omiš 2014. Završna večer ženskih klapa  
47. FDK Omiš 2013. Završna večer ženskih klapa  
46. FDK Omiš 2012. Završna večer ženskih klapa  
44. FDK Omiš 2010.   Večer debitanata  1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
1.NAGRADA PUBLIKE
Završna večer ženskih klapa  
UKUPNO NASTUPA

5

2010., 2012., 2013., 2014., 2015 .

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 5  
Ukupno natjecateljskih nagrada 2  
     
Večer klapa debitanata    
1. nagrada žiri 1 2010.
1. nagrada publike 1 2010.
     

KONTAKT PODACI:

Mario Markovina

098 9797394

FOTO GALERIJA