Klapa - Duare


BIOGRAFIJA:

Muška Klapa Duare osnovana je u siječnju 2016. godine kao izraz dugogodišnje težnje da se obogati kulturni i društveni život općine Zadvarje. Uz stručnu pomoć prof. Marka Tomasovića održana je audicija na kojoj su okupljeni pjevači koji danas čine postav prve zadvarske klape. Klapa je dosad održala više nastupa u Zadvarju i okolnim mjestima, a prvo priznanje za svoj rad osvojila je u svibnju 2017. godine na međunarodnom natjecanju vokalnih sastava „Aurora cantat“ u Karlovcu, gdje je osvojila srebrnu plaketu. Na 52. festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2018. klapa je nastupila na Večeri klapa debitanata u Bolu na Braču.

Klapu je od osnutka do srpnja 2017. godine vodio mr. sc. Marijo Krnić, nakon njega prof. Josip Tomasović do listopada 2018. godine, a sada je vodi prof. Mirando Ursić.

SASTAV KLAPE:
1. tenor Josip Čizmić 
2. tenor Josip Krnić
Bariton  Mate Čizmić, Luka Krželj
Bas Stipe Krnić, Toni Kvasina
Glazbeni voditelj Mirando Ursić, prof.

U klapi su pjevali Grgo Čizmić, Filip Kvasina, Marijo Krnić, Josip Tomasović.

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
52. FDK Omiš 2018.  Večer klapa debitanata  
     
UKUPNO NASTUPA

1

2018.

NAGRADE NA FESTIVALU:

-----

KONTAKT PODACI:

Stipe Krnić, 091 791 41 69

FOTO GALERIJA