Klapa - Peružini


BIOGRAFIJA:

Ženska klapa  „Peružini“ osnovana je 1995. godine. Osnivač klape  i njen voditelj prvih 10 godina, je Branko Barbir,  a nakon toga voditeljica je Sanja Buljanović. Osnovana je  s ciljem  promicanja dalmatinskog tradicionalnog  klapskog  izričaja. 

 Klapa promovira  stare napjeve, pjesme duhovnog  izričaja, novokomponirane autorske klapske pjesme, kao i popularne skladbe. U proteklih dvadeset godina došlo je do mnogih izmjena u klapi, izmijenilo se dvadesetak pjevačica, a sada trenutno klapa broji devet članica. Nastupala je u mnogim krajevima Hrvatske, na brojnim susretima i smotrama klapa te na festivalima. Održala je niz samostalnih cjelovečernjih koncerata. Sudionik je svih projekata klapa grada Paga.

Svojim nastupima klapa  uspješno promovira  klapsku  pjesmu  i  hrvatsku kulturnu baštinu u  domovini i izvan nje.

Klapa je nastupila na brojnim humanitarnim priredbama i koncertima, na međunarodnom festivalu klapa u Perastu, na županijskim susretima klapa Zadru i Vukovaru .

Godine 2013. klapa je izdala svoj prvi nosač zvuka .

SASTAV KLAPE:
1. sopran Sanja Buljanović 
2. sopran Marijana Šuljić, Ivana Dobrijević, Irena Sekulić
1. alt  Sanja Dobrijević i Marijana Benzia
2. alt  Dragica Fabijanić, Vesna Šiša,  Maja Maksan, Jelena Zore
Glazbeni voditelj  Sanja Buljanović

U klapi su pjevale Ana Miletić, Hrvatka Fabijanić, Ljubica Fabijanić i Angela Čepulo.

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
53. FDK Omiš 2019. Izborna večer m/ž klapa  
52. FDK Omiš 2018. Završna večer ženskih klapa  
51. FDK Omiš 2017. Završna večer ženskih klapa  
50. FDK Omiš 2016. Izborna večer ženskih klapa  
49. FDK Omiš 2015. Izborna večer ženskih klapa  
48. FDK Omiš 2014. Izborna večer ženskih klapa  
45. FDK Omiš 2011.  Večer klapa debitanata  
     
UKUPNO NASTUPA

7

2011., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

NAGRADE NA FESTIVALU:

-----

KONTAKT PODACI:

ADRESA:  Prosika 11, 23250 PAG

Kontakt osoba:  Sanja Buljanović - 091 580 98 87

FOTO GALERIJA