Klapa - Snaga

  • Vrsta klape:
  • Naziv klape: Snaga
  • Grad: Santiago, Chile
  • Godina osnutka: 2019.

BIOGRAFIJA:

Ženska klapa “Snaga” iz Santiaga, Čile dio je kulturnog društva “Domovina” u Čileu. Djeluju od 2019.godine. Surađuju s klapom “B.A.” iz Argentine. Imaju dobre odnose sa hrvatskim kulturnom zajednicom u Čileu i ambasadom u Čileu. Klapa ima šest članica, sve su amaterke i samo jedna govori hrvatski jezik. Voditeljica klape je prof. Veronica Diaz, a s klapom povremeno surađuje i voditeljica klape Kapric iz Zadra Stjepana Lukašević.

SASTAV KLAPE:
1. sopran Estefanía Balić
2. sopran Vanessa Ivania Perić
1. alt Victoria Balić
2. alt Milena Skármeta, Nedielka Beović, Elsa Zlatar
Glazbeni voditelj Veronica Diaz

NASTUPI NA FESTIVALU:

NAGRADE NA FESTIVALU:

KONTAKT PODACI:

FOTO GALERIJA