Natječaj za nove skladbe 52. FDK Omiš 2018.

05.Prosinac.2017.

Festival dalmatinskih klapa Omiš raspisuje Natječaj za nove skladbe na 52. FDK –  Omiš 2018.  Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica, duhovna).

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ

raspisuje

N A T J E Č A J

za Nove skladbe

na 52. FDK Omiš 2018. god.

I.

Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica, duhovna).

II.

Natječaj je javan, a partitura mora biti potpisana isključivo šifrom. Nigdje ne smije biti naznačeno ime i prezime autora ili bilo kakvi drugi osobni podaci. Nakon završetka natječaja bit će objavljene odabrane skladbe. Nakon toga se autori odabranih skladbi trebaju javiti sa šifrom pod kojom je partitura prijavljena te pripadnim osobnim podacima na telefon 021/861-015.

III.

Skladbe trebaju biti harmonizirane za mušku, žensku ili mješovitu klapu, bez pratnje instrumenata (a capella) s precizno naznačenim oznakama tempa, dinamike i agogike.

IV.

Prijava mora sadržavati:

– Dva primjerka partitura zabilježenih čitkim rukopisom ili računalnim ispisom na najmanje dva crtovlja i potpisanih isključivo šifrom,

– Posebno priložene stihove,

– Prijavi je poželjno priložiti zapis partitura u digitalnom obliku (programi Finale, Sibelius, midi format…) i demo snimku skladbe na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

V.

Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Prilikom izbora ravnopravno se ocjenjuje vrijednost glazbe i stihova.

VI.

Dužina trajanja skladbi može biti do 3,5 minuta.

VII.

FDK Omiš zadržava pravo prve javne izvedbe i korištenja zaprimljenih skladbi u programima Festivala i drugim javnim priredbama, tiskanja i distribucije; snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka; digitalne objave notnog zapisa na stranicama i aplikacijama Festivala, a o čemu će se s autorima odabranih skladbi sklopiti poseban ugovor.

VIII.

Rok dostave skladbi je do 15. siječnja 2018. godine.

IX.

Skladbe se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ, IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ

(Na omotnici naznačiti: NATJEČAJ ZA NOVE SKLADBE – OMIŠ 2018. god.)

X.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u veljači 2018. godine na  Internet stranici FDK Omiš: www.fdk.hr

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr

U Omišu, 5. prosinca 2017. godine

Prilog:  – natječaj (.pdf)