Prijavnica

19.Siječanj.2019.

Festival dalmatinskih klapa u Omišu od 4. veljače 2019. godine otvara prijave za sudjelovanje na njegovom 53. izdanju. I ovaj put imate mogućnost prijave putem Online obrasca. Prilikom popunjavanja istog molimo da budete točni u navođenju traženih podataka. Klape koje nemaju mogućnost OnLine prijave uredno će popunjenu prijavnicu (u privitku ovog dopisa) u 2 primjerka  zajedno s notnim zapisima dostaviti na adresu:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA
Ivana Katušića 5 , 21310 OMIŠ
(Na omotnici naznačiti: „Prijava za 53. FDK Omiš 2019.“)

..:: :: ::..

ROK ZA PRIJAVU: 25. veljače 2019.!

ROK ZA PRIJAVU U KATEGORIJI “F”: 25. ožujka 2019.!

VAŽNO!   – za one napjeve/skladbe koji se nalaze u I., II. i III. Zborniku dalmatinskih klapskih pjesama i drugim izdanjima FDK-a (Leut i  Mirabella, te izdanja Novih skladbi)   ne trebate   dostavljati  notne zapise. Za one napjeve koji se ne nalaze u Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama ili drugim notnim izdanjima FDK-a primjerak partiture ili zapisa je obvezan. Notne zapise molimo scanirati i poslati ih elektroničkom poštom u pdf  ili  jpg formatu što Vam omogućava forma Online prijavnice.

Kontakt osoba: Joško Plastić – 091 512 64 00  – urednik internetske stranice i voditelj prijava!

Uvažavat ćemo samo kompletne prijave!

Svaka klapa ima pravo prijaviti se u više kategorija. U tom slučaju molimo klape da popune Online obrazac prijavnice posebno za svaku kategoriju!


FORMA PRIJAVNICE

SASTAV KLAPE

Ime
Prezime
Vokalna dionica

Prijavljujemo sudjelovanje na 53. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2019. u kategoriji:

OBJAŠNJENJE: kategorije A, B, C i D - 6 pjesama od kojih najmanje tri moraju biti tradicijski napjevi, odnosno najviše tri skladbe izvedene na FDK u Večerima novih skladbi; kategorija F – dva tradicijska napjeva prema posebnom popisu

Prijavljujemo napjeve:

Napjev objavljen u - npr. Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama (I., II. ili III.)

RB
Naslov napjeva
Objavljen u
Obrađivač
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijavljujemo skladbe:

Skladba objavljena u - npr. Edicija Leut, edicija Nove skladbe, Mirabella i sl. tiskovine

Naslov skladbe
Objavljena u
Glazba / Obrada
Tekst


Nakon ispunjene i poslane prijave molimo Vas pošaljite notne zapise:

Formu za notne zapise ispunite i šaljite zasebno, nakon što ste poslali Prijavu!
U formi OBVEZNI ste unijeti ime klape.

VAŽNO! - Odjednom odaberite (selektirajte) sve notne zapise, prije toga ih pripremite u jednu mapu (folder na disku). Molimo učitajte notne zapise uz važnu napomenu da koliko god je moguće veličinu datoteke držite ispod 450 kB po datoteci, odnosno - notnom zapisu.