Prijave za 52. FDK, kategorija F – rok 20. travnja 2018.

10.Veljača.2018.

Drage klapašice i klapaši,
Festival dalmatinskih klapa Omiš otvara prijave za sudjelovanje na njegovom 52. izdanju. Centralna Festivalska događanja planirana su u razdoblju od 29. lipnja do 21. srpnja 2018. god. Osluškujući konstantno bilo klapaša direkcija Festivala donijela je odluku o nekoliko izmjena u Pravilniku natjecanja. Pozivamo Vas da pažljivo pročitate ovaj dopis u kojem stavljamo naglasak na novosti i korekcije te da prilikom prijava za sudjelovanje na Festivalu obratite pažnju na njih kao i na kompletan tekst Pravilnika natjecanja na 52. FDK Omiš 2018. priložen uz ovaj dopis. Pravilnik natjecanja izrađen je u svrhu eliminiranja nejasnoća i nesuglasica u odnosima između klapa i Festivala i rezultat je potreba i želja klapa i Festivala. Pravilnik je proizašao iz razgovora sa sudionicima Festivala i usvajanjem većine prijedloga i sugestija tijekom rasprava na Stručnim skupovima kao i razgovorima s predstavnicima klapa.

52. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2018. organizira programe natjecanja klapa u sljedećim kategorijama:

A – Muške klape
B – Ženske klape
C – Mješovite klape
D – klape Debitanti
E – Nove skladbe
F– Izvorni napjevi

A – MUŠKE KLAPE / B – ŽENSKE KLAPE

Kandidati za kategorije A i B mogu biti klape koje imaju u svom sastavu isključivo muške, odnosno ženske pjevače/ice. U tim kategorijama dozvolit ćemo izmjene po jednog pjevača i samo ako to bude navedeno u prijavama. Novi pravilnik donosi promjene vezane uz broj članica ženskih klapa koje nastupaju na Festivalu. Tako od ove godine u kategoriji B ženska klapa smije nastupati u sastavu od pet do osam pjevačica, a ne kao prethodne godine do devet. Isti broj važi i za pjevače u kategoriji A muške klape.

C – MJEŠOVITE KLAPE

Kategorija C odnosi se na mješovite klape u kojima je zamjetna određena doza neproporcionalnosti u odnosima između ženskih i muških glasova. U budućnosti bismo željeli postići veću uravnoteženost između ženskih i muških glasova. No, i dalje mogu nastupati različiti omjeri sastava kao i do sada, uz uvjet da ne prekorače ukupan broj od devet pjevačica i pjevača.

F – IZVORNI NAPJEVI

U ovoj kategoriji novost je da mogu nastupati muške, ženske i mješovite klape koje broje od pet do osam članova,a ne četiri do šest kao prethodne godine. Naime, iako je jedan od razloga povratka ove večeri u program Festivala bila želja popularizirati klape s manjim brojem članova, nasuprot trenda klapa koje ponekad poprimaju karakteristike komornih zborova, povećali smo broj izvođača zbog klapa koje su pokazale interes za sudjelovanje u ovoj večeri, a broje više od šest članova. Druga novost u pravilima ove kategorije je da se napjevi iz skupine od deset zadanih neće izvlačiti na sam dan natjecanja nego će se odrediti u dogovoru s klapama na samim audicijama. Ova izmjena pravila napravljena je u svrhu poboljšanja kvalitete izvedbi. Obzirom da je namjera da ova večer ima više revijalni, a manje natjecateljski karakter u njoj će se dodijeliti samo nagrada publike.

BOL i BLATO NA KORČULI (VEČERI DEBITANATA I MJEŠOVITIH KLAPA)

Za klape koje se namjeravaju kandidirati za natjecateljske kategorije C i D koje se održavaju izvan Omiša (Bol, Blato na Korčuli) najavljujemo da je u skladu s dosadašnjom praksom s nekima od naših partnera (suorganizatora) moguć dogovor da se uz natjecateljski program održi i revijalni koncert.

UVOĐENJE NOVE NAGRADE

Festival ove godine uvodi novu nagradu namijenjenu autorima/obrađivačima. Nagrada se dodjeljuje autoru najbolje nove obrade tradicijskog napjeva izvedenog na 52. FDK Omiš 2018. Na ovaj potez vodstvo Festivala odlučilo se kako bi autore/obrađivače potaknuli na otkrivanje novih napjeva koji do sada nisu javno izvođeni, ali i na stvaranje novih obrada tradicijskih napjeva koji su bili i ostaju temelj Festivala.

NOVOSTI U OCJENJIVANJU

Jedna od najvećih novosti je ta da se ocjene svih članova stručnog ocjenjivačkog suda zbrajaju, a ukida se križanje najniže i najviše ocjene. Ostaje pravilo da se zbroj ocjena iz izbornih večeri ne prenosi u završne. Ostaje pravilo da u slučaju jednakog ukupnog zbroja ocjena kod više klapa sljedeći kriterij bude bolji plasman kod članova stručnog ocjenjivačkog suda. U slučaju da su klape i po tom kriteriju izjednačene gledati će se najveća pojedinačna ocjena.
Briše se izbor repertoara kao jedan od kriterija na osnovu kojeg članovi stručnog ocjenjivačkog suda daju svoju ocjenu. Naime, postalo je primjetno kako sve više klapa u nastojanju da ostavi što bolji dojam kod stručnog suda pribjegava odabiru složenijih pjesama potpuno zanemarujući jednostavne melodije koje su svojevrsna klapska abeceda, što nikako nije u duhu tradicije klapskog pjevanja i omiškog Festivala.

NOVOSTI U PRIJAVI PROGRAMA

Klape koje nastupaju u muškoj, ženskoj, debitantskoj i mješovitoj kategoriji prijavljuju šest pjesama (napjeva i skladbi) od kojih barem tri moraju biti tradicijski napjevi, odnosno najviše tri skladbe koje su izvođene na Festivalu u Večerima novih skladbi. Dakle smanjuje se najmanji broj prijavljenih tradicijskih napjeva sa četiri na tri.
Klape u muškoj, ženskoj i debitantskoj kategoriji (A, B i D) koje izbore sudjelovanje na Festivalu najkasnije 30 dana prije izbornih/debitantske večeri u dogovoru s FDK od šest prijavljenih pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) odabiru tri od kojih barem jedna mora biti tradicijski napjev. Dosadašnje pravilo je glasilo da moraju biti najmanje dva napjeva.

Nadalje, ako klapa u kategoriji (A, B i D) izbori sudjelovanje u završnoj večeri OBAVEZNO mora jednu od dvije pjesme, po svom izboru, zamijeniti ISKLJUČIVO trećom pjesmom koju je ranije odabrala u dogovoru s FDK. Ako među tri odabrane pjesme ima samo jedan tradicijski napjev NIJE OBAVEZNO izvoditi ga u završnoj večeri. To teoretski znači da u jednoj od mogućih kombinacija klapa u izbornoj večeri može pjevati tradicijski napjev i skladbu, a u završnoj zamijeniti tradicijski napjev drugom skladbom i tako u završnoj večeri izvoditi dvije skladbe.
U kategoriji C mješovite klape koje izbore sudjelovanje na Festivalu najkasnije 30 dana prije Večeri mješovitih klapa u dogovoru s FDK od šest prijavljenih pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) kao i do sada odabiru dvije od kojih barem jedna mora biti tradicijski napjev.

RAZGLAS

Vrlo je izvjesno da će klape na svim natjecateljskim večerima 52. FDK Omiš 2018. god. pjevati na jedan ili dva mikrofona bez monitora. O svim detaljima ove novosti klape će biti na vrijeme obaviještene.

Molimo klape da prilikom prijave programa za 52. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2018. uvaže i sljedeće:

– Svaka klapa ima pravo prijaviti se u više kategorija. U tom slučaju molimo klape da popune obrazac prijavnice posebno za svaku kategoriju.

– U pogledu načina izvođenja skrećemo pozornost da za vrijeme održavanja festivalskih natjecanja neće biti dopuštene izmjene članova klapa mimo članova navedenih u prijavnici

– Kod izbora pjesama preporučamo služiti se festivalskim notnim izdanjima Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama I, II i III, edicijama Leut, Nove skladbe i Mirabella, kao i notnim izdanjima relevantnih izdavača, melografa i sl. Potičemo i prihvaćamo nepoznate ili manje poznate napjeve koje ste zabilježili na terenu ukoliko su adekvatno obrađeni u duhu dalmatinske tradicijske pjesme. Skladbe koje nisu objavljene u festivalskim izdanjima ili pak nisu verificirane od strane FDK, prilikom selekcije neće se uzeti u obzir.

– Obavještavamo Vas da je Festival započeo proces digitalizacije notne i audio građe. Do dovršetka projekta Festival stoji na usluzi svim klapama i klapskim voditeljima kako bi eventualno došli do građe koja ih zanima. Neka izdanja notnih edicija Zbornici dalmatinskih pjesama, Nove skladbe, Leut i Mirabella mogu se naručiti elektronskom poštom na adresu direkcija@fdk.hr. Kompletan popis edicija koje imamo i pjesama koje se u njima nalaze možete pronaći na službenim stranicama Festivala www.fdk.hr

– Za one napjeve koji se NE NALAZE u Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama ili drugim notnim izdanjima FDK-a primjerak partiture ili zapisa je OBAVEZAN. Notne zapise molimo scanirati i poslati ih elektroničkom poštom u pdf ili jpg formatu što Vam omogućava forma Online prijavnice.

-Prijavljivanje klapa vrši se putem internetske stranice Festivala fdk.hr na kojoj ćete pronaći Online obrazac prijavnice. Prilikom popunjavanja Online obrasca prijavnice molimo da budete precizni u ispisivanju traženih podataka.Uvažavat ćemo samo kompletne prijave.Nakon Online prijave iz direkcije Festivala dobit ćete popunjen primjerak iste kao potvrdu da ste prijavili sudjelovanje.

Kontakt osoba: Joško Plastić – 091 512 64 00 – urednik internetske stranice www.fdk.hr i voditelj prijava

– Sve klape OBAVEZNE su pristupiti audicijama, koje će se odvijati tijekom ožujka i travnja 2018. god. Točne termine audicija po mjestima objavit ćemo do kraja siječnja 2018. na Internet stranicama Festivala.

– O rezultatima izbora klapa i programa, klape će biti obaviještene najkasnije 10 dana po završetku svih audicija

– U kategoriji E Direkcija Festivala zadržava pravo izravnog dogovora i izbora klapa za koje ocijeni da po svojoj kvaliteti mogu udovoljiti umjetničkim standardima i kriterijima Festivala

– Kotizacija za nastup klapa na 52. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2018. iznosi 1.000,00 kn. i potrebno je uplatiti do 20. lipnja 2018. Kotizacije su oslobođene klape koje sudjeluju u Večeri novih skladbi, jer same snimaju naslove za istoimenu večer, kao i druge klape koje FDK angažira za snimanje.

– Kako je već napomenuto prijavljivanje klapa vrši se putem Interneta. Ipak, ukoliko neka klapa nije u mogućnosti prijaviti sudjelovanje putem Interneta, u privitku Vam dostavljamo primjerak Prijavnice za 52. FDK Omiš 2018. u PDF formatu, kojega čitko popunjenog (u dva primjerka) treba dostaviti poštom na adresu:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ
(Na omotnici naznačiti: „Prijava za 52. FDK Omiš 2018.“)

Rok za prijave je 20. veljače 2018. god. za sve kategorije osim kategorije F

Rok za prijave u kategoriji F je 20. travnja 2018. god.

– Sve detalje koji nisu obuhvaćeni ovim dopisom rješavat ćemo tijekom održavanja audicija. Za svaki upit ili nejasnoću FDK Omiš stoji na raspolaganju.

Molimo Vas da ovaj dopis i prijavnice proslijedite svima koje smatrate da su zainteresirani za sudjelovanje na 52. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2018. god., posebno klapama debitantima. U uvjerenju da ćemo i dalje zajedničkim snagama raditi na očuvanju i promicanju dalmatinske klapske pjesme, želimo Vam puno uspjeha u radu i radujemo se susretu na audicijama.

Festival dalmatinskih klapa Omiš


 

V A Ž N O !

OnLine prijava na 52. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2018.
Pravilnik natjecanja
na 52. FDK Omiš 2018.
Obrazac prijavnice
(.pdf)
Popis izvornih napjeva
(kategorija F)
Notni zapisi izvornih
napjeva (10)
Notni zapisi izvornih
napjeva (40)
Izvedene pjesme na posljednja dva festivala
(kategorije A, B, C i D)