Prilog natječaju za nove skladbe – smjernice autorima

01.Prosinac.2016.

Poštovani autori,

FDK Omiš raspisuje natječaj za Nove skladbe na 51. FDK Omiš 2017. god.

Kao najvažniju novost natječaja ističemo da se skladbe od ove godine prijavljuju isključivo pod šifrom, bez navođenja imena autora glazbe i teksta. Razlog tomu je uklanjanje sumnje u bilo kakvo protežiranje autora prilikom odabira skladbi. Stoga molimo autore da se pridržavaju uvjeta natječaja. Prijavnice koje ne budu uredno dostavljene neće se uzeti u razmatranje.

Želimo ukazati autorima na podjednaku važnost teksta i glazbe prilikom odabira skladbi. Često se zna događati da umjetnička razina teksta nije na nivou umjetničke razine glazbe. Stoga su preporuka, naravno ne i uvjet, objavljeni stihovi priznatih pjesnika čakavske poezije.

Na natječaj Festivala prethodnih godina pristizale su i skladbe koje imaju malo obilježja dalmatinske tradicijske pjesme što je navedeno pod točkom 1. ovog natječaja. Napomena autorima je da će se stručni žiri prilikom odabira skladbi voditi ovim značajkama, a one su još davno utvrđene i definirane od strane istaknutih muzikologa i etnomuzikologa na brojnim stručnim savjetovanjima u organizaciji Festivala.

Obilježja dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma:

– pjevanje bez pratnje glazbenih instrumenata (a capella)

– dijatonska struktura melodijskih linija u durskom napjevu,

– napjev najčešće započinje jedan glas (prvi tenor, drugi tenor i bariton rjeđe, a bas u izuzetnim prilikama),

– pretežno homofono četveroglasje s paralelnim tercama između prva dva gornja glasa,

– akordika se temelji na glavnim funkcijama (tonika, subdominanta, dominanta)

– treći glas (bariton) ima zadaću da popuni akord. Za nj je karakteristično da sa VII. stupnja skače u V. stupanj u kadenci,

– specifičan ugođaj što ga stvara cjelina teksta i napjeva u dalmatinskoj klapskoj pjesmi traži slobodu u metroritamskom oblikovanju,

– jednostavnija glazbena forma.

Navedena obilježja ne nalaze se u tekstu natječaja niti se smatraju strogom obavezom, ali svakako služe kao jasne smjernice autorima, posebice onim mlađim.

Svi ostali kriteriji uvjetovani su stručnošću, smislom i uhom žirija.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu veljači 2017. godine na Internet stranici FDK Omiš: www.fdk.hr

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr

:: :: ::

Natječaj za nove skladbe na 51. FDK Omiš-2017.

pdf-logo