Pravilnik natjecanja na 55. FDK Omiš 2021.

15.Veljača.2021.

Pozivamo klape da posebno obrate pažnju na Pravilnik natjecanja na 55. FDK Omiš 2021.  Pravilnik natjecanja izrađen je u svrhu eliminiranja nejasnoća i nesuglasica u odnosima između klapa i Festivala i rezultat je potreba i želja klapa i Festivala.

Natjecanje

– Natjecateljski dio Festivala odvija se u sljedećim kategorijama:

A – Muške klape
B – Ženske klape
C – Mješovite klape
D – klape Debitanti
E – Nove skladbe

– U kategorijama A i B natjecanje se odvija kroz izborne večeri iz kojih najuspješnije klape osiguravaju nastup u završnim večerima ženskih i muških klapa
– U završnu večer ženskih klapa ulazi deset najuspješnijih ženskih klapa iz izbornih večeri prema ocjenama stručnog suda
– U završnu večer muških klapa ulazi deset najuspješnijih muških klapa iz izbornih večeri prema ocjenama stručnog suda
– Redoslijed nastupa odabranih klapa u izbornim večerima odrediti će se javnim izvlačenjem
– Redoslijed nastupa klapa u završnim večerima bit će obrnut od redoslijeda osvojenih bodova na izbornim večerima
– U kategorijama C, D i E natjecanja se odvijaju u zasebnim večerima
– U kategoriji D pravo nastupa imaju klape koje prvi put sudjeluju na Festivalu. Ukoliko je pola ili više članova/ica klape debitanta već sudjelovala na Festivalu takva klapa ne prijavljuje se u ovu kategoriju nego u kategoriju A ili B
– U kategoriji D najuspješnija klapa debitant prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda osigurava nastup u izbornim večerima

Prijave na Festival

– Klape se prijavljuju za sudjelovanje na FDK Omiš isključivo putem ispunjene Online prijavnice objavljene na službenoj Internet stranici Festivala www.fdk.hr.
– Rok prijave za sudjelovanje klapa na 55. FDK Omiš 2021. je 1. svibnja 2021. godine
– Muške klape na FDK nastupaju u sastavu od pet do osam pjevača
– Ženske klape na FDK nastupaju u sastavu od pet do osam pjevačica
– Mješovite klape na FDK nastupaju u sastavu od pet do osam pjevača i pjevačica
– Ista osoba unutar jedne natjecateljske kategorije ne može pjevati u dvije različite klape
– Klape u svim kategorijama pjevaju isključivo a cappella – bez pratnje instrumenata

– Klape koje nastupaju u muškoj, ženskoj, mješovitoj i debitantskoj (A, B, C i D) kategoriji prijavljuju najmanje tri pjesme (tradicijske napjeve i skladbe) od kojih barem jedna mora biti tradicijski napjev.

– Klape moraju strogo voditi računa da odabrane pjesme (tradicijski napjevi i skladbe) kao i njihove obrade budu isključivo u duhu dalmatinskog tradicijskog pjevanja, te u skladu s ovim pravilnikom. Vodstvo Festivala zadržava pravo eliminiranja pjesama za koje procijeni da ne ispunjavaju navedene kriterije.

– Klape koje se prijavljuju u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji (A, B i C) ne mogu prijaviti pjesmu (tradicijski napjev i skladbu) koju su u natjecateljskom dijelu programa izvodile na Festivalu posljednjih pet godina, osim ako su je izvodile samo u Večeri novih skladbi

– Klape ne mogu prijaviti pjesme koje su se izvodile u njihovoj kategoriji na posljednja dva festivala (npr. ako neka muška klapa prijavi pjesmu koja se izvodila prije dvije godine u ženskoj kategoriji, može je izvoditi, ali ako se izvodila u muškoj kategoriji onda je ne može izvoditi). Iz ovog pravila izuzimaju se nove skladbe koje su prvi put izvedene (praizvedene) na posljednja dva Festivala. Točni popisi pjesama po kategorijama A, B i C izvedenih na posljednja dva Festivala koje se ne mogu prijaviti prilažu se ovom pravilniku.

– Klape koje izbore sudjelovanje na Festivalu u dogovoru s FDK od svih prijavljenih pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) odabiru dvije za natjecanje od kojih najmanje jedna mora biti tradicijski napjev. Nakon toga roka klape više NEMAJU PRAVO izmijeniti dogovorene pjesme.

– Bit će dozvoljena mogućnost da više klapa izvodi istu pjesmu u istoj kategoriji, ali će se izbjeći njihov nastup u istoj izbornoj večeri. U slučaju da u završnoj večeri više klapa želi izvesti istu pjesmu prednost odabira imat će klapa koja je u izbornim večerima osvojila više bodova.

– Klape u muškoj i ženskoj kategoriji (A i B) koje izbore sudjelovanje u završnoj večeri mogu jednu od dvije pjesme, po svom izboru, zamijeniti ISKLJUČIVO trećom pjesmom s popisa prijavljenih, a koju su unaprijed odredile u dogovoru s vodstvom Festivala. Ako klapa od tri dogovorene pjesme ima samo jedan tradicijski napjev NIJE OBAVEZNO da ga mora izvoditi u Završnoj večeri.

– Svaka klapa između izvedbe prve i druge pjesme može na pozornici zamijeniti do dva svoja člana. Svi članovi/ce klape moraju biti navedeni u prijavnici.

Audicije

– Zbog specifične situacije uvjetovane epidemijom virusa Covid-19 audicije će se i ove godine održati putem dostavljenih snimki
– Svaka klapa treba snimiti sve pjesme koje je prijavila u prijavnici (barem jedna pjesma mora biti tradicijski napjev)

Svaka klapa treba dostaviti video snimke svih pjesama prema sljedećim tehničkim karakteristikama:

– video snimak minimalno u Full HD rezoluciji 1920x1080px
– sve pjesme moraju bit snimljene u cijelosti
– na snimci mogu sudjelovati svi članovi klape koji su navedeni u prijavnici (za snimku broj nije ograničen na osam pjevača kao na pozornici u Omišu)
– snimka treba biti snimljena iz jednog statičnog kadra
– udaljenost snimanja treba biti takva da cijela klapa od glave do pete stane u kadar (otprilike 4 do 5m udaljenosti od klape)
– klapa treba pjevati bez korištenja mikrofona, razglasa ili bilo kojeg tehničkog pomagala. Isključivo jedan mikrofon koji je na kameri.
– pjesme trebaju biti snimljene isključivo u zatvorenom prostoru koji nema preveliku jeku. Vjerujemo da su prostorije u kojima klape inače održavaju probe sasvim dovoljne za dobru snimku.
– Ne dostavljajte snimke nastale u velikim dvoranama, crkvama, na otvorenim prostorima…
– snimke trebaju biti bez naknadne obrade zvuka (dodavanje efekata: reverb, delay i slično)
– gotove snimke treba dostaviti na e-mail adresu Festivala: direkcija@fdk.hr
– u e-mailu navedite ime klape kao i nazive snimljenih pjesama i njihovih autora
– Zbog veličine datoteka snimke dostavljajte putem servisa kao što su: jumboiskon.tportal.hr ili wetransfer.com.
– rok za dostavu snimki je 1. svibnja 2021.
– molimo klape da nam snimke dostave držeći se navedenih kriterija kako bi Stručno povjerenstvo donijelo što pravedniju odluku o sudionicima 55. FDK Omiš 2021.
– klape koje dostave snimke koje ne zadovoljavaju navedene kriterije, te one koje dostave snimke poslije navedenog roka bit će automatski eliminirane
– Stručno povjerenstvo će na temelju preslušanih snimki donijeti odluku o sudionicima 55. FDK Omiš 2021.

– Pravo natjecanja na Festivalu ostvaruju klape koje u skladu s ovim Pravilnikom odabere Stručno povjerenstvo. Popis klapa koje su izborile pravo sudjelovanja na Festivalu bit će objavljen na Internet stranici Festivala www.fdk.hr najkasnije deset dana od završetka roka za prijavu.

Stručni ocjenjivački sud i ocjenjivanje

– Stručni ocjenjivački sud prvenstveno čine osobe koje su se dokazale svojim radom, rezultatima i priznanjima kao voditelji, pjevači, obrađivači, skladatelji ili muzikolozi klapske provenijencije
– Stručni ocjenjivački sud sastoji se od tri do pet članova u večerima debitanata, mješovitih klapa i večeri novih skladbi, pet članova u izbornim i pet do sedam članova u završnim večerima
Stručni ocjenjivački sud svaku klapu ocjenjuje brojem od 5,0 do 10,0 na jednu decimalu

– Stručni ocjenjivački sud pri ocjenjivanju klapa u obzir uzima slijedeće kriterije:

a) Umjetnički dojam: Tradicijski izričaj, interpretacija, dinamika, agogika
b) Tehnički dojam: Intonacija i ujednačenost glasova

– Ocjene svih članova stručnog ocjenjivačkog suda se zbrajaju. Zbroj ocjena iz izbornih večeri ne prenosi se u završne večeri.
– U slučaju da više klapa ima jednak ukupan zbroj ocjena kriterij je bolji plasman kod članova stručnog ocjenjivačkog suda. U slučaju da su klape i po tom kriteriju izjednačene gleda se najveća pojedinačna ocjena.
– Svaki član stručnog suda stoji javno imenom i prezimenom iza svoje ocjene
– Svaki član stručnog suda u svim natjecateljskim večerima ocjene donosi javno i samostalno odmah po završetku natjecanja bez konzultacija s direkcijom Festivala
– Po završetku natjecateljske večeri ili u kraćem roku stručni sud obrazlaže svoje ocjene voditeljima i predstavnicima svake klape usmenim ili pismenim putem
– Odluke stručnog ocjenjivačkog suda su konačne

Nagrade

– Na Festivalu se dodjeljuju nagrade stručnog ocjenjivačkog suda i publike, posebne nagrade, priznanja i zahvalnice

– U kategorijama A i B najuspješnijim klapama po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada – Štit sa povijesnim grbom grada Omiša, te prva, druga i treća nagrada najuspješnijim klapama prema glasovima publike – Omiški leut

– U kategoriji C najuspješnijim klapama po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada i jedna nagrada najuspješnijoj klapi prema glasovima publike

– U kategoriji D dodjeljuje se nagrada najuspješnijoj klapi debitantu po izboru stručnog ocjenjivačkog suda i jedna nagrada najuspješnijoj klapi debitantu prema glasovima publike

– U kategoriji E autorima najuspješnije skladbe po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada, jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda klapi za najbolju izvedbu nove skladbe, jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda autoru najboljih stihova nove skladbe i jedna nagrada autorima najuspješnije skladbe prema glasovima publike

– U kategoriji E autorima najuspješnije skladbe po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se novčane nagrade i to 2000,00 kn za prvu, 1500,00 kn za drugu i 1000,00 kn za treću nagradu

– Autoru najbolje nove obrade tradicijskog napjeva izvedenog na 55. FDK Omiš 2021. dodjeljuje se Plaketa Ljubo Stipišić Delmata.

Autorska prava

– Glazbeni sadržaj Festivala podliježe Zakonu o autorskim pravima, stoga Festival uredno prijavljuje svoje programe HDS – ZAMP-u, u svrhu zaštite autora čija se djela javno izvode na Festivalu.

Napomena

– Zbog specifičnih okolnosti uvjetovanih epidemijom virusa Covid-19 FDK Omiš zadržava pravo eventualnih manjih korekcija ovog pravilnika kao i programa Festivala. One će uvelike ovisiti o epidemiološkim mjerama, ali i broju prijavljenih klapa u pojedinim kategorijama. O svim eventualnim korekcijama klape će biti pravodobno informirane.

Festival dalmatinskih klapa Omiš

Preuzmite Pravilnik (.pdf)

Izvedene pjesme na protekla dva (53. i 54.) Festivala