56. FDK Omiš – Smotra dječjih klapa

21.Ožujak.2022.

Dragi mali i veliki klapski prijatelji,

s veseljem objavljujemo poziv za sudjelovanje na Smotru dječjih klapa koja će se održati u Omišu, 11. lipnja 2022. godine. U suradnji s Osnovnom školom „Josip Pupačić“ – Omiš i Agencijom za odgoj i obrazovanje, Smotru dječjih klapa organizira Festival dalmatinskih klapa Omiš, krovna ustanova zaslužna za očuvanje i razvoj klapske pjesme, nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske uvrštenog na UNESCO-v popis svjetske kulturne baštine. Ove će godine biti treći pokušaj da u programu Festivala konačno krenemo s kategorijom natjecanja dječjih klapa. Prethodne dvije godine smotru smo, na žalost, zbog epidemije morali otkazati.

Smotra dječjih klapa na FDK Omiš uvrštena je u Katalog natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i odobrena su od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tako smo omogućili da se učenička i nastavnička postignuća ostvarena na Smotri vrednuju i od strane AZOO što će nastavnicima/voditeljima pomoći u napredovanju u zvanje mentora i savjetnika. Također, učenici bi na osnovu postignutih rezultata mogli ostvariti određene benefite i nagrade u nastavnom procesu. U suradnji s AZOO i klapskim stručnjacima u planu je organizacija stručnih skupova i radionica klapskog pjevanja, te izdavanje notne literature namijenjene za dječje klape koje nedostaje. Sve navedeno nadamo se da je dovoljan motiv učenicima i nastavnicima za sudjelovanje na Smotri dječjih klapa u Omišu, kolijevci klapske pjesme. Pokretanjem smotre vjerujemo da ćemo pridonijeti osnivanju novih dječjih klapa u Dalmaciji, cijeloj RH pa i šire, što je primarni zadatak ovog natjecanja.

Ovim projektom konačno će biti ostvarena dugogodišnja želja velikog maestra i barda dalmatinske klapske pjesme Ljube Stipišića Delmate da se dječje klape natječu pod okriljem središnje klapske svetkovine u Hrvatskoj nastupajući na najvećem i najpriznatijem klapskom susretu onom u Omišu, za čije je osnivanje maestro Stipišić uvelike zaslužan. On je potkraj svog života posebno bio posvećen prenošenju ljubavi prema klapskoj pjesmi na najmlađe generacije.

Malo šira slika

Broj dječjih klapa u odgojno-obrazovnim ustanovama je u porastu. Glazbeni pedagozi, svjesni vrijednosti, te vođeni željom za očuvanjem tradicijske glazbe, formiraju dječje klape i na taj način senzibiliziraju mlade za tu vrstu glazbenog izričaja. Skupno muziciranje (pjevanje u klapi) omogućava djeci socijalnu integraciju i pripadnost skupini, što pomaže u njihovu razvoju i formiranju osobnosti. Razvija se osjećaj za timski rad, uvažavanje i razumijevanje okoline, te oblikuje stav, kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda. Očuvati iskonsko, osvijestiti važnost pripadanja prostorima kojima su hodali naši pradjedovi, neprocjenjive su vrijednosti. Stoga je jedan od ciljeva Smotre dječjih klapa i doživljaj susreta i druženja kakav klapska pjesma nosi sa sobom i podvlači pod kožu za cijeli život postajući u formativnoj dobi mladih amatera modus vivendi, te prva skalina na putu k pjacama i pozornicama na kojima se slavi tradicionalna glazba.

Kako bismo sačuvali baštinu naših pradjedova za buduće generacije u vrijeme kada, na žalost, izumire usmena predaja pjevane tradicije po dalmatinskim kalama, konobama i tavernama nužna je edukacija mladih o klapskom pjevanju kroz odgojno-obrazovni sustav od osnovnoškolskih ustanova, preko srednjih i glazbenih škola sve do visokoškolskih ustanova. Stoga smo sretni što je na inicijativu Festivala dalmatinskih klapa i Zaklade Delmata na Umjetničkoj akademiji u Splitu pokrenut pojačani program predmeta Klapsko pjevanje za studente Glazbene pedagogije/Glazbene kulture i Glazbene teorije. Nastava pojačanog programa Klapskog pjevanja obuhvaća šesnaest predmeta, a studenti koji je pohađaju proučavaju oblike vokalnih glazbenih praksi klapske izvedbe, upoznavaju načine rada s muškom, ženskom, mješovitom i dječjom klapom, te se osposobljavaju za vođenje klapa, obrađivanje klapskih napjeva i stjecanje kritičkog uvida prema klapskom vokalnom izrazu s obzirom na literaturu i današnju praksu. Pokretanjem programa predmeta Klapsko pjevanje na UMAS otvorila se mogućnost educiranja novih generacija mladih glazbenih pedagoga koji će sutra u odgojno-obrazovnim institucijama na ispravnim temeljima podučavati djecu o našoj kulturnoj baštini i odgajati nove generacije klapskih pjevača. Vjerujemo da će njihovi učenici u budućnosti rado dolaziti na Smotru dječjih klapa, te stečenu ljubav prema tradicijskoj klapskoj pjesmi i druženju njegovati i kada odrastu pjevajući u “pravim“ klapama.

Sve detalje o pravilima Smotre dječjih klapa, načinu prijave i rokovima donosimo u priloženim Uputama za provedbu Smotre dječjih klapa Omiš 2022.

Obrazac – Prijavnica za smotru dječjih klapa

Agencija za odgoj i obrazovanje

Dobro došli!