Statut i ostali opći upravni akti

08.Veljača.2024.

Ovaj dio internetske stranice sadrži informacije o općim upravnim aktima, pravilnicima, programima, planovima, financijskim izvješćima itd.

Statut Festivala dalmatinskih klapa

Godišnje izvješće FDK za 2023. godinu

Program rada Festivala dalmatinskih klapa za 2024.

Plan nabave Festivala dalmatinskih klapa za 2024.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Festivala dalmatinskih klapa

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće te ostalim materijalnim pravima radnika

Javni natječaj za imenovanje Ravnatelja/ice FDK