Klapa - Volat


BIOGRAFIJA:

Početci klape Volat sežu u 1992.godinu kada četvorica osnivača: Jurica Martinić,Vedran Martinić, Boris Bauk i Marko Bauk ispod volta hotela Porat u Pučišćima pjevaju isključivo izvorne bodulske dalmatinske pisme uglavnom „u tri glasa“. Želeći raditi malo ozbiljnije  i pjevati četveroglasno,  na prijedlog prvog voditelja, legendarnog maestra pok. Prošpera Kuzmanića, na poziciju prvog tenora pozivaju Mirjanu Bauk (tada još uvijek Martinić) i od tada postaju mješovita klapa. Sa ozbiljnijim radom počinju u ljeto 1999-te.

2001. godine nastupaju na prvoj večeri debitanata Omiškog festivala u Bolu i od tada su, sve do 2019-te, redoviti sudionici Festivala - 19 puta zaredom. Nižu se koncerti uglavnom po Braču, ali i po Dalmaciji, Italiji i Sloveniji. 2004. Izdali su i svoj prvi CD „Natašće“.

Najveći uspjesi klape Volat su Zlatna plaketa i prvo mjesto u kategoriji mješovitih folklornih zborova na Međunarodnom natjecanju zborova u Veroni 2005., drugo mjesto u Večeri novih skladbi Omiškog Festivala 2005.  i pobjeda po glasovima publike na Večeri mješovitih klapa Omiškog Festivala u Opuzenu 2010. godine.

Osim već spomenutog maestra Kuzmanića voditelji klape Volat su bili i prof. Vesna Vladislavić i prof. Marin Šušnjar.

Nakon što je u ožujku 2018. godin preminuo Ante Borojević, a početkom ove (2023.) godine i otac mu Vjekoslav Borojević, klapa je nažalost prestala djelovati.

SASTAV KLAPE:

Članovi  klape bili su Mirjana Bauk,  Vedran Martinić, Boris Nižetić, Marko Bauk,  pok. Ante Borojević,
Josip Nižetić, Jurica Šćepanović i pok. Vjekoslav Borojević.

Voditelj klape Marko Bauk.

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
53. FDK Omiš 2019. Večer mješovitih klapa  
52. FDK Omiš 2018. Večer mješovitih klapa  
51. FDK Omiš 2017. Večer mješovitih klapa  
50. FDK Omiš 2016. Večer mješovitih klapa  
49. FDK Omiš 2015. Večer mješovitih klapa  
48. FDK Omiš 2014. Večer mješovitih klapa  
47. FDK Omiš 2013. Večer mješovitih klapa  
Večer novih skladbi Kako će se jubav zvati? - glazba i tekst: Vlasta Vrandečić-Lebarić
46. FDK Omiš 2012. Večer mješovitih klapa  
Večer novih skladbi Kandaluora - glazba: Dinko Fio, tekst: Vlasta Vrandečić-Lebarić
45. FDK Omiš 2011. Večer mješovitih klapa  
44. FDK Omiš 2010. Večer mješovitih klapa 1. NAGRADA PUBLIKE
43. FDK Omiš 2009. Večer mješovitih klapa  
42. FDK Omiš 2008. Večer mješovitih klapa  
41. FDK Omiš 2007. Večer mješovitih klapa  
40. FDK Omiš 2006. Večer mješovitih klapa  
39. FDK Omiš 2005. Večer mješovitih klapa  
Večer novih skladbi Ljuveno uživanje - glazba: Srđan Berdović, tekst: Ignjat Đurđević
2. NAGRADA ŽIRI
38. FDK Omiš 2004. Večer mješovitih klapa  
37. FDK Omiš 2003. Izborna večer muških klapa  
36. FDK Omiš 2002. Izborna večer muških klapa  
35. FDK Omiš 2001. Večer klapa debitanata  
     
UKUPNO NASTUPA 19 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 19  
Ukupno nagrada 2  
Ukupno natjecat. nagrada 1  
Ukupno ostalih nagrada 1  
     
Večer mješovitih klapa    
     
1. nagrada publike 1 2010.
     
     
Večer novih skladbi    
     
Nagrada autorima skladbe    
1. nagrada žiri    
2. nagrada žiri 1 2005.
3. nagrada žiri    
     

KONTAKT PODACI:

Marko Bauk – 098 373 832

FOTO GALERIJA