Igor Brešan

Ostali podaci:
Igor Brešan je na Festivalu dalmatinskih klapa skladao 34 skladbe, sve na vlastiti tekst.


BREŠANOVI URADCI NA FDK 1981.-2016.
RB SKLADBA FESTIVAL NAGRADE
1 Tega san kova 50. FDK - 2016  
2 Toga dneva svit je sta 49. FDK - 2015 3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
3 Cvit za špožu 48. FDK - 2014  
4 Ljudski je grešan biti 47. FDK - 2013 2.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
5 Sva su moja primalića 46. FDK - 2012 2.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
6 Križ na Puntinu 45. FDK - 2011  
7 Ko mi je ukra more 44. FDK - 2010  
8 Ne izusti zbogom 42. FDK - 2008  
9 Zalijen draču misto cvića 40. FDK - 2006  
10 Nije ni moglo bolje 39. FDK - 2005  
11 Ote riči zlata vride 38. FDK - 2004  
12 Namisto teštamenta 37. FDK - 2003 1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
13 Ol' san 'vo u raju 36. FDK - 2002 3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
14 Di svak ima svoje konte 35. FDK - 2001  
15 Život ka i karta 34. FDK - 2000  
16 Sjećaš li se maestrala 33. FDK - 1999 3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
17 Kajat se za ludu 32. FDK - 1998  
18 Baš smo čudan par 31. FDK - 1997  
19 Sve san manje svoj 30. FDK - 1996  
20 Ako me ne bude 29. FDK - 1995  
21 Molit ću sa neba svete 29. FDK - 1995  
22 Ti si ka' i cvit 28. FDK - 1994  
23 Proleti vrime ka u tren oka 27. FDK - 1993  
24 Taki čovik za te nije 25. FDK - 1991  
25 Tebi fali morbina 24. FDK - 1990  
26 Da je meni voja tvoja 21. FDK - 1987 PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU
27 Ti si tila puno više 20. FDK - 1986 PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU
28 Prid očima si nan brate 19. FDK - 1985  
29 Vazmi se u kolo 19. FDK - 1985 3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
30 Leti vrime 18. FDK - 1984  
31 Moja gospoja 18. FDK - 1984  
32 Ti se ufaj, ni sve prošlo 17. FDK - 1983  
33 Tvoji bojeg nemaju 16. FDK - 1982  
34 Prid tvojon slikon 15. FDK - 1981 2.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA

Kontakt podaci: