Marko Rogošić

~~~~~


Nakon diplome 1991. godine zapošljava se na Zavodu za fizikalnu kemiju istog fakulteta, prvo kao mladi istraživač na projektu Funkcionalni monomeri i polimeri, a od studenog 1996. kao znanstveni novak na projektu Novi materijali za posebne namjene. 1994. godine magistrirao, a 1998. godine doktorirao disertacijom po naslovom Istrtaživanja mješljivosti kopolimera stirena i akrilnitrila iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, disciplina Kemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom prof.dr.sc. Helene Jasne Mencer. 1999. godine izabran je za docenta, 2004. Za izvanrednog, a 2009. godine za redovitog profesora Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, kao nositelj kolegija Kemijsko inženjerska termodinamika.