Ruke


Na pozornici tijekom nastupa često činimo geste, pokrete tijelom, rukama ... Stručnjaci objašnjavaju da je to neverbalna komunikacija koja uvijek prati interpretaciju  dopunjava ju, objašnjava, u tijesnoj je vezi s njom - a da mi toga nismo svjesni. Kako bilo, evo serije fotografija pjevača (pjevačica) tijekom nastupa sa zanimljivim pokretima i gestama ruku ...


  • Grad/mjesto: Omiš
  • Vrijeme: za vrijeme festivala
  • Autor fotografija: Vlade Zemunik