Glazbeni pedagog Đino Mladineo

19.Listopad.2015.

Devetnaesti listopada 2015. prerano nas je napustio Đino Mladineo,  glazbeni pedagog, skladatelj, obrađivač, voditelja, i pokretač organiziranog klapskog pjevanja na otoku Visu.  Još kao 19-godišnji student osnovao je 1979. godine i (do 1986. godine) vodio klapu „Komiža”, prvu višku klapu.  Predvođene prof. Mladineom, na Omiškom festivalu nastupale su klape: „Komiža” (m), „Moreška” (m) – Korčula, „Mrkenta” (ž) – Korčula, „Gusarica”  (ž) – Komiža, „Mareta” (ž) – Vis.

Kao skladatelj, na Večerima novih skladbi Festivala dalmatinskih klapa Omiš, Đino Mladineo se predstavio skladanjem stihova Joška Božanića: „Stori meštra Šibe” (1981.), „Besida obo besidi” (1982.), „U jocima” (1983.), „Covik i medvid” (1985.), „Oto tako” (1986.), „Da je bilo” (1997.), ali i Jakše Fiamenga: „Sutra će te ponit” (1988.), te vlastitih stihova: „Sa tobom bi vilo” (1993.)

Đino Mladineo je zapisao i očuvao za nove generacije niz tradicionalnih viških napjeva od koji se ističu „Oto muži ‘s Palagruže”, „Bor mi se zeleni” i „Orijadna privarena”. Autor je klapskog aranžmana svojevrsne viške himne „O Visu moj” (Šime Slavić) i skladbe „Moj tovar” (Tonći Papić).

djino-mladineo2

Kao vrstan instrumentalist, Mladineo je vodio KUD „Moreška” – Korčula, HGD „Sv. Cecilija” – Korčula (čiji je obnovitelj), HKD „Komiža” – tamburaški zbor, vokalno-instrumantalni sastav „Ježina” – Komiža i Mandolinski zbor „Mareta” – Vis. Vodio je mješoviti zbor Župe Sv. Nikole u Komiži i jedan je od osnivača Područnog odjela Glazbene škole Josipa Hatzea na otoku Visu.

Autor članka: Mićo Sviličić