Izdanje - 51. FDK Omiš 2017. – Nove skladbe

 • Vrsta izdanja:
 • Naziv izdanja: 51. FDK Omiš 2017. - Nove skladbe
 • Godina izdanja: 2017.
 • O izdanju:

  Izdanje notnih zapisa skladbi sa Večeri novih skladbi 51. Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2017. održane 2. srpnja 2017. godine.

  Naslov:  51. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2017. - Nove skladbe

  Nakladnik:  Festival dalmatinskih klapa Omiš
  Ivana Katušića 5, 21310 Omiš

  Za nakladnika: Mijo Stanić, ravnatelj FDK Omiš

  Urednik: Mijo Stanić

  Slog i notografi ja: Tomislav Sušac

  Naslovnica: Kažimir Hraste
  Tisak: Dalmatina Tisak d.o.o.

  Naklada: 250 primjeraka

  ISMN 979-0-801345-01-1
  CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000966532.

 • Sadržaj:

  Kliknite ovdje i preuzmite digitalno Izdanje (.pdf)