Izdanje - 52. FDK Omiš 2018. – Nove skladbe

 • Vrsta izdanja:
 • Naziv izdanja: 52. FDK Omiš 2018. - Nove skladbe
 • Godina izdanja: 2018.
 • O izdanju:

  Izdanje notnih zapisa skladbi sa Večeri novih skladbi 52. Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2018. održane 30. lipnja 2018. godine.

  ..::..

  Naslov
  52. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2018. - Nove skladbe

  Nakladnik
  Festival dalmatinskih klapa Omiš
  Ivana Katušića 5, 21310 Omiš

  Za nakladnika
  Mijo Stanić, ravnatelj FDK Omiš

  Urednik
  Mijo Stanić

  Slog i notografija
  Tomislav Sušac

  Naslovnica
  Kažimir Hraste

  Tisak
  Franjo Kluz d.d. Omiš

  Naklada
  250

  ISMN 979-0-801345-03-5
  CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem

 • Sadržaj:

  Kliknite ovdje i preuzmite digitalno Izdanje (.pdf)