Izdanje - Mirabella 3

 • Vrsta izdanja:
 • Naziv izdanja: Mirabella 3
 • Godina izdanja: 2018.
 • O izdanju:

  Mirabella 3 (Vo je naša zemja) - izbor  autorskih skladbi, obrada izvornih napjeva, obrada popularnih pjesama i duhovne skladbe autora Mojimira Čačije namjenjenih  muškim, ženskim i mješovitim dalmatinskim klapama. Izdanje je omogućio Festival dalmatinskih klapa Omiš. Povod izdanju je dugogodišnji plodonosni umjetnički rad autora i suradnja s Festivalom dalmatinskih klapa u Omišu.

  Nakladnik:  Festival dalmatinskih klapa Omiš
  Ivana Katušića 5 , 21310 0MIŠ

  Za nakladnika: Mijo Stanić, ravnatelj FDK Omiš

  Urednik: Mijo Stanić, prof.

  Slog i notografija: Tomislav Sušac

  Fotografija: Vladimir Zemunik

  Tisak: Oneumgraf d.o.o. Omiš

  Naklada: 300 primjeraka

  Godina izdanja: 2018.

  ISMN 979-0-801345-02-8
  CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i
  sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001000542

 • Sadržaj:

  Kliknite ovdje i preuzmite digitalno Izdanje (.pdf)