Klapa - Kamen

  • Vrsta klape:
  • Naziv klape: Kamen
  • Grad: Kamen
  • Godina osnutka: 1958.

BIOGRAFIJA:

Klapa Kamen je osnovana 1958. godine u mjestu Kamenu na inicijativu Mate Barića i Dalibora Šupića. Klapa se prvi put prijavljuje za omiški festival 1975. godine te sudjeluje s manjim prekidima do 2012. godine. - ukupno trideset i tri nastupa (33). Od osnivanja u njoj je pjevalo blizu trideset pjevača.
Muzički voditelji klape bili su Marin Katunarić, Petar Cvitanović, Loris Voltolini, Deni Mladen Kodrić, Zdenko Perasović i Vinko Lesić.
Na festivalu dalmatinskih klapa osvojili su priličan broj nagrada. Klapa je sudjelovala na mnogim smotrama i koncertima klapa gdje je osvojila brojne nagrade, diplome, plakete, priznanja i dr.
Klapa je više puta nastupala u inozemstvu. Posebna inspiracija klapi osim nastupa na omiškom festivalu je i nastup u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Klapa je snimila više radio i TV emisija i dva nosača zvuka.

SASTAV KLAPE:
1. tenor Ivo Blažević
2. tenor Jakov Terze, Marko Bilonić, Branko Gruica i Zoran Gruica
Bariton Stjepan Mihanović, Ante Šupić i Alen Babić
Bas Dalibor Šupić, Mijo Stipinović i Branko Terze
Glazbeni voditelj Zdenko Perasović

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
46. FDK Omiš 2012. Večer novih skladbi  
45. FDK Omiš 2011. Večer novih skladbi  
41. FDK Omiš 2007. Večer novih skladbi NAJBOLJA IZVEDBA
38. FDK Omiš 2004. Večer novih skladbi  
37. FDK Omiš 2003. Večer novih skladbi  
36. FDK Omiš 2002. Završna večer muških klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
Večer novih skladbi  
35. FDK Omiš 2001. Završna večer muških klapa  
Večer novih skladbi 1. NAGRADA PUBLIKE
34. FDK Omiš 2000. Završna večer muških klapa  
33. FDK Omiš 1999. Završna večer klapa  
Večer novih skladbi NAJBOLJA IZVEDBA
32. FDK Omiš 1998. Večer novih skladbi NAJBOLJA IZVEDBA
Završna večer klapa 2. NAGRADA ŽIRIJA
1. NAGRADA PUBLIKE
31. FDK Omiš 1997. Završna večer klapa  
Večer novih skladbi  
25. FDK Omiš 1991. Završna večer muških klapa  
24. FDK Omiš 1990. Završna večer klapa  
Večer novih skladbi  
23. FDK Omiš 1989. Završna večer klapa 2. NAGRADA ŽIRIJA
22. FDK Omiš 1988. Večer novih skladbi 3. NAGRADA ŽIRIJA
Završna večer klapa 2. NAGRADA ŽIRIJA
2. NAGRADA PUBLIKE
21. FDK Omiš 1987. Izborna večer klapa  
20. FDK Omiš 1986. Izborna večer klapa  
19. FDK Omiš 1985. Završna večer klapa 3. NAGRADA ŽIRIJA
18. FDK Omiš 1984. Završna večer klapa 3. NAGRADA ŽIRIJA
Večer novih skladbi  
17. FDK Omiš 1983. Izborna večer klapa  
16. FDK Omiš 1982. Izborna večer klapa  
15. FDK Omiš 1981. Izborna večer klapa  
14. FDK Omiš 1980. Izborna večer klapa  
13. FDK Omiš 1979. Izborna večer klapa  
12. FDK Omiš 1978. Izborna večer klapa  
11. FDK Omiš 1977. Izborna večer klapa  
10. FDK Omiš 1976. Izborna večer klapa  
9. FDK Omiš 1975. Izborna večer klapa  
8. FDK Omiš 1974. Izborna večer klapa  
UKUPNO NASTUPA

34

1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2007., 2011., 2012., 2013.

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 34  
Ukupno natjecateljskih nagrada 11  
Ukupno ostalih nagrada 1  
     
     
Završna večer klapa 8  
1. nagrada žiri    
2. nagrada žiri 3 1988., 1989., 1998.
3. nagrada žiri 2 1984., 1985.
     
1. nagrada publike 1 1998.
2. nagrada publike 2 1988., 2002.
3. nagrada publike    
     
     
Večer novih skladbi 4  
Izvedba nove skladbe 3 1998., 1999., 2007
Nagrada autorima nove skladbe    
1. nagrada žiri    
2. nagrada žiri    
3. nagrada žiri    
1. nagrada publike 1 2001.
     

KONTAKT PODACI:

Terze Branko - 098 800 938

FOTO GALERIJA