Klapa - Kapric


BIOGRAFIJA:

Klapa Kapric osnovana je u rujnu 2011. godine. Danas broji 7 članica koje je povezuje ljubav prema klapskoj pjesmi. Sve članice klape imaju prijašnje glazbeno iskustvo stjecano sudjelovanjem u raznim zborovima i/ili vokalnim ansamblima.
Klapa redovito aktivno sudjeluje na klapskim smotrama i festivalima u županiji kao i izvan nje. Osim u Hrvatskoj imale klapa je imala čast promicati tradicionalnu dalmatinsku kulturnu baštinu u Münchenu sudjelovanjem na Oktoberfestu i samostalnim nastupom te u talijanskom Arezzu na kojem smo sudjelovale u Međunarodnom festivalu a capella ansambala.
Od samih svojih početaka klapa njeguje isključivo tradicionalni a capella izričaj doprinoseći time očuvanju zaštićene baštine. U svome je radu klapa imala priliku surađivati s mnogim renomiranim klapama i cijenjenim glazbenim stručnjacima, voditeljima vokalnih skupina i autorima klapskih obrada i skladbi.
Povodom pete godine postojanja i djelovanja, klapa je izdala i svoj prvi nosač zvuka u izdanju Croatia Records pod nazivom Zapivala tica mala na kojemu je dala presjek najpoznatijih narodnih napjeva kojima je obilježila svoj rad.
Klapa je za svoj rad i doprinos očuvanju kulturne baštine 2021. godine nagrađena grbom grada Zadra.

Na završnici ženskih klapa 57. Festivala dalmatinskih klapa Omiš  osvojile su srebrni štit sa povijesnim grbom Grada Omiša - druga nagrada stručnog povjerenstva i Omiški srebrni leut - druga nagrada publike.

Voditeljica klape je Stjepana Sikirić.

SASTAV KLAPE:
1. sopran Stjepana Sikirić
2. soprani Josipa Miljković, Marija Kutija
1. alti Tea Šegić Stipanov, Martina Galošić
2. alti Ana Tičić, Jelena Zore
Glazbeni voditelj Stjepana Sikirić

U klapi su pjevale Katarina Gulan, Marija Kapor, Josipa Kolega, Ivana Saraga, Roberta Surać, Jelena Tudorović i Ana Zubčić.

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
57. FDK Omiš 2023.  Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA STRUČ. POVJERENSTVA
2. NAGRADA PUBLIKE
55. FDK Omiš 2021. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA STRUČ. POVJERENSTVA
54. FDK Omiš 2020. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA STRUČ. POVJERENSTVA
50. FDK Omiš 2016. Završna večer ženskih klapa  
49. FDK Omiš 2015. Završna večer ženskih klapa  
Večer popularnih skladbi Ako voliš me, glazba i tekst: Hari Rončević, obrada: Vedran Ivanković
Tararajčica, glazba: Joško Ćaleta, tekst: narodni, obrada prema Putokazima
48. FDK Omiš 2014. Izborna večer m/ž klapa  
47. FDK Omiš 2013. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
46. FDK Omiš 2012. Večer klapa debitanata  
     
UKUPNO NASTUPA

8

2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2020., 2021., 2023.

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 8  
Ukupno natjecateljskih nagrada 5  
     
Završna večer ženskih klapa    
1. nagrada žiri    
2. nagrada žiri 3 2020., 2021., 2023.
3. nagrada žiri    
     
1. nagrada publike    
2. nagrada publike 2 2013., 2023.
3. nagrada publike    
     

NAGRADE I PRIZNANJA IZVAN FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA

2012.
- Srebrni lipin cvijet (2. nagrada stručnog žirija) na Međunarodnom natjecanju     zborova i KUD-ova u Petrinji


  1. - 3. nagrada stručnog ocjenjivačkog žirija na Festivalu studentskih klapa u Zagrebu

          - Srebrna školjka (2. nagrada stručnog žirija) na festivalu  klapa“ Školjka“ u  Pakoštanima


  1. - Nagrada za najbolji bas na 37. susretu klapa u Skradinu


  2. - 2. nagrada stručnog ocjenjivačkog žirija na Maškaranom klapskom maratonu u Opatiji
    - 3. nagrada publike na Maškaranom klapskom maratonu u Opatiji
    -  Nagrada za najbolji bas na 41. susretu klapa u Skradinu
    -  Nagrada za najbolju izvedbu izvorne pjesme (Ružice rumena, obrada Vjekoslav Šuljić) na 41. susretu klapa u Skradinu

 


  1. - 1. nagrada stručnog ocjenjivačkog žirija na festivalu klapa „Jelsa od versa“

KONTAKT PODACI:

Stjepana Sikirić:

095 813  6771

Adresa: Velebitska 16, 23000 Zadar

FOTO GALERIJA


Klapa Kapric - izborna večer 57. FDK Omiš 2023.

~~~~~