Klapa - Lindjo-N

  • Vrsta klape:
  • Naziv klape: Lindjo-N
  • Grad: Dubrovnik
  • Godina osnutka: 1979.

BIOGRAFIJA:

Muška vokalna skupina Folklornog ansambla Linđo okupljena je 1970-ih godina, da bi nešto kasnije, 1979., dobila i svoj formalni status klape, iako je kao takva neformalno djelovala i prije. Osnivač prve klape (prije 1979.) bio je Antun Simatović (bariton), dok su ostali članovi bili Stijepo Granada (tenor), Srđan Gjivoje (drugi tenor) i Ivo Miloš (bas). Od ostalih pjevača koji su činili mušku vokalnu skupinu u širem smislu mogu se istaknuti Željko Njirić, Branko Njirić, Radomir Tešanić, Miho Bulić, Mario Romanović te dr.Na inicijativu Krešimira Magdića, vrsnoga glazbenika i glazbenog pedagoga, koji je u Folklornom ansamblu Linđo djelovao 1970-ih, a zaposlen od 1978., odlukom Izvršnog odbora Folklornog ansambla Linđo 1979. godine osnovana je klapa Linđo, kojoj je Krešimir Magdić bio i voditelj. U svojemu bogatom opusu Magdić je prepoznat kao jedinstven obrađivač više od sto izvornih narodnih napjeva iz Dalmacije, ali i kao autor novih skladbi. Specifičnost dubrovačke klape Linđo bila je u tome što je uključivala i jedan ženski glas, sopran, koji je pjevala Ilka Zec, dok su ostali članovi klape bili muškarci.

Muški sastav klape činili su Jerko Vukušić (tenor), Nikola Cvjetković (bariton), Krešimir Magdić (bariton i mandolina), Vinko Dragojević (bas i mandolina), te povremeni pjevači Boris Blašković (bas i mandolina), Josip Marčić (bas), Edi Marčić (bariton i blok faluta), Vlaho Ljutić (bariton), Maro Bajurin (tenor), Ante Dražeta (tenor), Ivo Kordić (bas) i Božo Stanić (bas). U povodu 20. obljetnice Folklornog ansambla Linđo, klapa Linđo izdala je 1985. i LP ploču sa sljedećim vokalnim i vokalno-instrumentalnim glazbenim brojevima: Žilju moj pribili, Divne li ste Konavli nam milo, Dragi dragu ostavljaše, Da li te ljubim, Ah pribila moja vila, Tvoji bojeg jemaju, Kolo svetog Tripuna, Evo ti kitu vraćam, Djevojka hodi, I kliče divojka, Smilje brala, Lopućka Mare, Kampošonto i Stari sat. Muška klapa Folklornog ansambla Linđo od 1986. prestaje djelovati kao sekcija ansambla i nastupa samostalno. Tada se se u klapi izvode i vlastite skladbe gostujućih skladatelja Igora Brešana i Radoslava Koštana. Klapa se na 13. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu prvi put predstavila 1979., kada je osvojila nagradu za najboljeg debitanta, a 1987. i 1991. dobila je prvu nagradu Stručnoga ocjenjivačkog povjerenstva. Treću nagradu publike na istom festivalu dobila je 1991., a prvu nagradu 2007. godine. Na omiškom festivalu klapa je nastupila 21 put, a nastupala je i na Splitskom festivalu. Nagradom voditeljâ klapa Bašćinski glasi klapa je u završnim večerima festivala nagrađena 1991., a 1983., 1985., 1986., 1987. i 1990. dobila je nagrade Stručnoga ocjenjivačkog suda za najbolje izvedbe novih skladbi, te je za svoje višegodišnje nastupe 1990., 1997. i 2005. dobila plakete festivala. Osim na festivalu, svoje je nastupe zabilježila i na smotrama klapa. Nakon 1995. u čast preminulog člana Nikole Cvjetkovića klapa Linđo mijenja ime u Linđo N.

SASTAV KLAPE:
Sopran Ilka Zec
Tenori Jerko Vukušić
Baritoni Nikola Cvjetković, Krešimir Magdić
Basovi Vinko Dragojević
Glazbeni voditelj Krešimir Magdić

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
41. FDK Omiš 2007. Večer mješovitih klapa 1. NAGRADA PUBLIKE
39. FDK Omiš 2005. Večer novih skladbi U zemju latinsku (kad je parti dida); glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
38. FDK Omiš 2004. Večer novih skladbi 2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
Zvun se zalohol; glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
36. FDK Omiš 2002. Večer novih skladbi Da mi se providi, glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
35. FDK Omiš 2001. Večer novih skladbi Gajeta; glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
33. FDK Omiš 1999. Večer novih skladbi 1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
Nesriknja ljubav; glazba Krešimir Magdić, stihovi Ivica Sušić
Injoštar; glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
32. FDK Omiš 1998. Večer novih skladbi Kajat se zaludu; glazba i stihovi Igor Brešan
31. FDK Omiš 1997. Završna večer muških klapa  
30. FDK Omiš 1996. Izborna večer klapa  
Večer novih skladbi Naši stari, glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
26. FDK Omiš 1992. Večer novih skladbi 3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
Misao svijeta; glazba Krešimir Magdić, stihovi Silvije Strahimir Kranjčević
25. FDK Omiš 1991. Završna večer klapa  1. NAGRADA ŽIRIJA
3. NAGRADA PUBLIKE
 BAŠČINSKI GLASI
24. FDK Omiš 1990. Večer novih skladbi  1. NAGRADA ŽIRIJA i NAJBOLJA IZVEDBA
Sutra će te ponit; glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo
 Djevo, djevo, što mi ljubav kratiš; glazba Krešimir Magdić, stihovi narodni
23. FDK Omiš 1989. Autorska večer Dinko Fio  
22. FDK Omiš 1988. Završna večer klapa  
Večer novih skladbi Na Mihajlu; glazba Krešimir Magdić, stihovi Ivo Vojnović
21. FDK Omiš 1987. Završna večer klapa  1. NAGRADA ŽIRIJA
Večer novih skladbi  NAJBOLJA IZVEDBA
Da je meni voja tvoja; Glazba i tekst: Igor Brešan; obrada Krešimir Magdić
20. FDK Omiš 1986. Večer novih skladbi  NAJBOLJA IZVEDBA
Derviš; glazba Krešimir Magdić, stihovi Stjepo Đurđević
19. FDK Omiš 1985. Završna večer klapa  
Večer novih skladbi  NAJBOLJA IZVEDBA
Jur nijedna na svit vila; glazba Krešimir Magdić, stihovi Hanibal Lucić
17. FDK Omiš 1983. Večer novih skladbi  NAJBOLJA IZVEDBA
Odiljam se; Glazba: Krešimir Magdić; tekst: Đore Držić
16. FDK Omiš 1982. Večer novih skladbi Djevojka hodi; glazba, Josip Kaplan, stihovi narodni
  Tvoji bojeg nemaju; glazba i tekst Igor Brešan
14. FDK Omiš 1980. Izborna večer klapa  
13. FDK Omiš 1979. Završna večer klapa Najbolji debitanti
     
UKUPNO NASTUPA

22

1979., 1980., 1982., 1983., 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992.,1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2001., 2002., 2004., 2005., 2007.*

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 22  
Ukupno nagrada 15  
  10  
Ukupno ostalih nagrada 5  
     
Završna večer klapa 4  

1. nagrada žiri

2 1987., 1991.

2. nagrada žiri

   

3. nagrada žiri

   

 

   

1. nagrada publike

   

2. nagrada publike

   

3. nagrada publike

1 1991.
     

Najbolji debitanti

1 1979.
Večer mješovitih klapa 1  
  1. nagrada publike
1 2007.
     
Večer novih skladbi 9  

 Najbolja izvedba

5 1983., 1985., 1986., 1987., 1990.

 Nagrade autorima nove skladbe

4  

 1. nagrada žiri

2 1990., 1999.

 2. nagrada žiri

1 2004.

 3. nagrada žiri

1 1992.
     
     

Nagrada Bašćinski glasi

1 1991.
     

KONTAKT PODACI:

FOTO GALERIJA