Klapa - Poj


BIOGRAFIJA:

Klapa Poj je osnovana 2008. godine pod imenom klapa "Samobor" i u svojim počecima radila je pod umjetničkim vodstvom prof. Dražena Habuša. Od kraja 2008. do početka 2011. god. djelovala je pod umjetničkim vodstvom maestra Ljube Stipišića - Delmate koji je dao klapi bogato naslijeđe i prepoznatljivost. Vrijedni rad nastavio je mr. art. Bojan Pogrmilović koji je vodio klapu do sredine 2013. god. Drugu polovicu 2013. i 2014. god. klapu je umjetnički vodio maestro Robert  Homen, a od početka 2015. god. ponovno je vodi mr. art. Bojan Pogrmilović. Klapa je do sada sudjelovala na raznim priredbama, koncertima, festivalima, manifestacijama, humanitarnim prigodama, tv emisijama te smotrama klapa diljem hrvatskog sjevera i juga. Gostovala je u Mađarskoj i u Francuskoj. Nastupala je i na koncertima pod nazivom "Ljubi s ljubavlju"; povodom odavanja počasti preminulom maestru Ljubi Stipišiću - Delmati. U zahvalnost Maestru i poštujući njegovu želju, klapa je odlučila uzeti ime "Poj" pored imena grada iz kojega dolazi te od prvog koncerta iz navedenog ciklusa ("Ljubi s ljubavlju", održanog 29.11.2011. god. u KD "Vatroslav Lisinski") djeluje pod novim imenom. Riječ poj označava pjev, emitiranje skladnih zvukova glasom ili glasovima. Dolazi iz praslavenskog izvora, a zabilježena je u hrvatskom jeziku već kod Petra Zoranića. U upotrebi je u standardnom jeziku kao i u gotovo svim našim dijalektima. Osim izvornog repertoara, klapa posebno njeguje i sakralnu baštinu. Treba istaknuti niz božićnih i korizmenih koncerata (samostalni koncerti u Franjevačkoj crkvi u Samoboru, svečanoj dvorani Instituta za povijest RH, korizmeni koncerti u sklopu "Pasionske Baštine") te nastup na tradicionalnom Marijansko-duhovnom festivalu "Klape Gospi Sinjskoj". Klapa je sudjelovala u večerima FDK Omiš (2009. godine u kategoriji debitanata u Bolu na Braču, 2010. 2011. i 2014. godine u izlučnim večerima FDK u Omišu). Od 2011. godine organizira zimsku smotru klapa u Samoboru nastalu na poticaj pok. maestra Stipišića koji je predložio i naziv po staroj samoborskoj pjesmi "Tebe lepo ja pozdravlam". Tradicionalno se održava u veljači, do sada je uspješno održano 6 smotri.

POSTAV KLAPE:
1. tenor Siniša Čulin 
2. tenor Mladen Poljak, Ivan Šnajder 
Bariton Ivica Šušak i Ante Perica
Bas Sanjin Komarčević, Vedran Andrijašević 
Glazbeni voditelj Bojan Pogrmilović

U klapi su pjevali još i Emilio Miletić, Duško Strižić, Miroslav Lovrić,  Branimir Lasan,  Martin Feller i Fran Pogrmilović

 

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
48. FDK Omiš 2014. Izborna večer m/ž klapa  
45. FDK Omiš 2011. Izborna večer m/ž klapa  
44. FDK Omiš 2010. Izborna večer m/ž klapa  
43. FDK Omiš 2009. Večer klapa debitanata  

KONTAKT PODACI:

Vedran Andrijašević - 098/670 344

Adresa:

Perkovčeva 59, 10430 Samobor
01/617 05 07

FOTO GALERIJA