Klapa - Skradinke


BIOGRAFIJA:

Klapa Skradinke jedna je od naših najdugovječnijih ženskih klapa. Klapi rodni je kraj neiscrpna inspiracija i svojom pjesmom plijene pažnju gdje god se pojave, a opjevale su najljepše pjesme o mističnoj Krki i drevnoj Scardoni koja je ponovo otkrivena. Osnovana je 1998. godine. Među mnogobrojnim nagradama valja istaknuti Kristalnu vazu Večernjeg lista  za poseban doprinos promicanju dalmatinske klapske pjesme koja je klapi dodjeljena 2010. godine. Imale su uspješna gostovanja u Švedskoj, Njemačkoj i Austriji. Na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu nastupile su 13 puta, od čega 12 puta zaredom. 

Ženska klapa Skradinke uspješno traje već više od dva desetljeća - malo pivaju, malo doje, važno je da traju, a muževi nek' čuvaju dicu! - znaju u šali reći simpatične skradinjanke.

SASTAV KLAPE:
1. sopran  Stela Čuturić Dumančić
2. sopran Anita Maslač Erak, Tatjana Zorica, Marija Gundić
1. alt Marina Pulić, Ivana Jurić, Pavla Pulić
2. alt Antonija Grubišić Dunkić, Višnja Pulić
Glazbeni voditelj Ivo Mikuličin 

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
55. FDK Omiš 2021. Večer novih skladbi
("Kad maistral krene" - Franka Ćurić Mikuličin/Ivo Mikuličin)
 
51. FDK Omiš 2017. Večer novih skladbi
("Dalmac'ja je srca moga cvit" - Ivo Mikuličin)
 
44. FDK Omiš 2010. Večer popularnih skladbi  
43. FDK Omiš 2009. Završna večer ženskih klapa  
42. FDK Omiš 2008. Večer popularnih skladbi  
41. FDK Omiš 2007. Večer popularnih skladbi  
40. FDK Omiš 2006. Večer novih skladbi
("Da je meni s tobom" - Ivo Mikuličin)
 
39. FDK Omiš 2005. Autorska večer Arsena Dedića  
38. FDK Omiš 2004. Završna večer ženskih klapa  
37. FDK Omiš 2003. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
36. FDK Omiš 2002. Večer svečanog otvorenja  
Večer novih skladbi
("Moja mati" - Ivo Mikuličin)
 
35. FDK Omiš 2001. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
Večer novih skladbi
("Zvonici" - Ivo Mikuličin/Krste Juras)
 
34. FDK Omiš 2000. Završna večer ženskih klapa  
33. FDK Omiš 1999. Završna večer ženskih klapa  
Večer klapa debitanata PLAKETA NAJBOLJI DEBITANT
UKUPNO NASTUPA

14

1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2017., 2021.

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 14  
Ukupno natjecateljskih nagrada 3  
     
Završna večer ženskih klapa 2  
2. nagrada publike 2 2001., 2003.
     
Večer klapa debitanata 1  
Plaketsa najbolji debitant 1 1999.

KONTAKT PODACI:

091 550 0035

FOTO GALERIJA