Drago Ivanišević

~~~~~~~

SUDAMJA

Sudamja gladna, ka i škrapa ladna
Sudamja gladna, škrapje smij
Od nevoje vino piva

Od Ivana do Ivana
od zore do zore
od tuge do tuge

Sudamja gladna

 

Pjesmu je uglazbio mo. Duško Tambača 1974. godine na 8. Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu gdje je zavrijedila 1. nagradu žirija.
HRVATSKA

Ni brda nisu,
ni doline, ni rijeke, ni more,
ni oblaci nisu,
ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska...
Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda,
Hrvatska je riječ koju naučih od majke
i ono u riječi mnogo dublje od riječi,
i ono dublje s Hrvatskom me veže,
s Hrvatskom Hrvata,
s patnjama njinim,
sa smijehom i nadom,
s ljudima me veže,
te ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi
i kud god idem sa mnom je
Hrvatska.

UGLAZBLJENE PJESME
Skladatelji dalmatinske klapske pjesme često puta su za tekst uzimali pjesme Drage Ivaniševića. Duško Tambača najviše od svih. Evo uglazbljenih takstova:
PJESMA UGLAZBIO IZVEDENA NA
Ča ti vridi Zoran Juranić 30. FDK - 1996.
Ča vridi Duško Tambača 11. FDK - 1977.
Jubav Duško Tambača 32. FDK - 1998.
Ka' smo digli crjenu kapu na sikiru Duško Tambača 7. FDK - 1973.
Ma se uvik smiju dica Pero Gotovac 30. FDK - 1996.
Maslina Duško Tambača 9. FDK - 1975.
Moj did Duško Tambača 13. FDK 1979.
Sudamja Duško Tambača 8. FDK - 1974.
Težaci Duško Tambača 10. FDK - 1976.
Težaška ar'ja Duško Tambača 8. FDK - 1974.