Slavko Govorčin

~~~~~


Opus Slavka Govorčina na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu:

- 19. FDK 1985., „Sušna zikva na školju“, uglazbio Krešimir Magdić
- 21. FDK 1987., „Maslina“, uglazbio Davor Petrović
- 24. FDK 1990., „Vrnu san se“, uglazbio Josip Kaplan
- 25. FDK 1991., „Dvoje se milovalo drago“, uglazbio Dušan Šarac
- 25. FDK 1991., „Puti“, uglazbio Boris Jakovljević
- 33. FDK 1999., „Molitva na moru“, uglazbio Davor Petrović
- 35. FDK 2001. „Uljenica moje matere“, uglazbio Mojimir Čačija“, uglazbio Davor Petrović.