Stjepan Benzon

~~~~~


B R I S T

Bi je jedan zelen brist,
mlado drivo, mlad mu list,
pod njim san ti jubav da.

Bi je jedan zelen brist,
uzanj kuća, pergul čist,
jubila se tića dva.

Bi je jedan stari brist,
neka mu je opa list
uvik istu jubav zna.

 

Stjepan Benzon - pjesnik sjete