NAZIV IZDANJA:

Leut 6 – Dvadeset pučkih popijevaka hrvatskog Jadrana


 • Izdanje: Leut 6 - Dvadeset pučkih popijevaka hrvatskog Jadrana
 • Godina izdanja: 1995.
 • Iz sadržaja:

  Josip Hatze pripadao je potpuno duhu, duhovima svog prostora... Mediteranska vokalna sceničnost i vrijeme njegova školovanja sukladni kompozicijsko—tehnički principi utemeljili su njegov glazbeni govor i ostali bitni  za  tip  njegove  glazbenosti.  Držao je  ove  popijevke  izrazom senzibilnosti podneblja, onom podsvjesnom baštinom iz koje i na kojoj izrasta umjetnička artikulacija glazbenih misli, zapravo, glazbenom jezgrom koja se očituje jednako u njima kao i u transpozicijama na druge razine glazbe.

  Popijevke u zbirci otisak su Hatzeova poimanja ovog glazbenog roda. Svjedoče o tome kako je osjećao, kako je pjevao glazbu svog podneblja. Vjerujemo da će splitske serenade i ribarske popijevke, kao i Hatzeova posezanja na širi dalmatinski i primorski prostor, ponovo naći svoju  publiku.  Kako  među potencijalim  izvoditeljima,  tako i među zainteresiranima za vlastite auditivne korijene.

  ~~~~~

  SADRŽAJ IZDANJA ...

        SPLITSKA PUČKA VOKALNA SUITA

  RB SKLADBA STIHOVI STR
    Splitske serenade    
  1 Evo san ti doša' narodni 7
  2 Prsi tvoje, žir pribili narodni 8
  3 Ako si legla spat narodni 9
  4 Ju te san se zajubija narodni 10
  5 Ako spavaš, vilo moja narodni 12
  6 O, da bi mi rastvorila narodni 14
  7 Merjane, Merjane, moj debeli lade narodni 16
    Splitske ribarske popijevke    
  8 Da mi je znati, Bože moj narodni 17
  9 O, more duboko narodni 18
  10 Jedan mali brodić narodni 20
  11 Plovi,plovi široko je more narodni 21
  12 Cviće moje, i ja bi' te brala narodni 22
    Ostale pučke popijevke    
  13 Falila se Radunova Ane narodni 24
  14 Majka Maru priko mora zvala narodni 25
  15 Vozila se po moru galija narodni 26
  16 Majka Maru i bije i kara narodni 27
  17 Jučer si meni rekla narodni 28
  18 Doleti tičica narodni 29
  19 Fijolice mala narodni 30
  20 Vrbniče nad morem narodni 32
  • Preuzmite primjerak izdanja .pdf!