35 godina klape Komiža

30.Kolovoz.2014.

Šesti rujna u Komiži na otoku Visu obilježila  se tridesetpeta godišnjica osnutka klape Komiža. Na koncertu koji  se održao u Spomen domu u Komiži  osim klape slavljenice nastupili su kao gosti vokalna skupina Coronke iz Boštanja, Slovenija i zadarska muška klapa  Kaleta.

Na poziv organizatora  svečanom koncertu nazočili su svi pjevači koji su pjevali u klapi, ali i gradske institucije od značaja za klapu, kao i predstavnici Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.

Klapa Komiža je osnovana 1979. godine u okviru tadašnjeg KUD-a Nikola Vidović. Klapsko pjevanje u Komiži ima dugu tradiciju ali se, do osnutka klape „Komiža“, pjevalo tek spontano, po portunima, pod ponistrom, u konobama i kavanama da bi s osnivanjem klape „Komiža“ započelo novo vrijeme. Osnivanje klape „Komiža“ predstavlja prekretnicu i znači početak organiziranog klapskog pjevanja na otoku Visu (stručno vođenje, probe, nastupe i natjecanja).

Nastup na Omiškom festivalu uvijek je bio jedan od ciljeva klape „Komiža“ jer je riječ o krovnoj instituciji koja okuplja klape i klapske pjevače, vrednuje njihov rad i čuva klapsku pjesmu kao nematerijalnu kulturnu baštinu za buduće naraštaje. Stoga je, predvođena svojim prvim voditeljem (Đino Mladineo) klapa nastupila na Omiškom festivalu i to na:

–      15. FDK Omiš, 1981. godine (Izlučna večer i Večer novih skladbi);
–      17. FDK Omiš, 1983. godine (Izlučna večer i Večer novih skladbi); i
–      19. FDK Omiš, 1985. godine (Večer novih skladbi).

Jedno vrijeme (1990.-1993.) klapa „Komiža“ je djelovala izvan organiziranih društava /udruga/, a od 1994. godine djeluje u okrilju Hrvatskog kulturnog društva „Komiža“.Depopulacija otoka Visa negativno se odrazila i na muško klapsko pjevanje, pa su se trebali roditi novi pjevači da bi se klapa mogla kvalitetno obnoviti.

Od 2009. godine klapu vodi i pjeva na dionici 1. tenora Frane Kukoč (rođ. 1989.) a klapa nastoji očuvati i prezentirati tradicionalno klapsko pjevanje Komiže i otoka Visa organiziranjem manifestacije Večeri klapske pisme u Komuni (Kaštel na komiškoj rivi). Klapa razvija i kulturnu suradnju s udrugama te institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nakon punih 28 godina, klapa „Komiža“ se 2013. godine napokon vraća i Omiškom festivalu pa nastupa na 47. FDK Omiš na Večeri mješovitih klapa u Komiži. Ove godine klapa bilježi svoj 5 nastup na Omišu (Izborna večer 48. FDK Omiš)  a čeka je i nastup na Večeri mješovitih klapa. Pjevači klape „Komiža“ uvijek ističu kako je neizmjerna čast ali i velika obveza pjevati u klapi koja nosi naziv njihovog mjesta ali i zbog činjenice da su kroz nju prošle generacije komiških pjevača. Prema dostupnim podatcima, u klapi je, od osnutka do danas, pjevalo 38 pjevača a vodilo ju je 5 voditelja.

Još o klapi Komiža i kao mješovitoj klapi.


plakat-35-obljetnica-klapa-komiza