Nima vaki testamenta


Sa predstavljanja monografije "Nima vaki testamenta" autorice Herci Ganza u Omišu, 16. srpnja 2020. godine