Nima vaki testamenta


Sa predstavljanja monografije "Nima vaki testamenta" autorice Herci Ganza u Omišu, 16. srpnja 2020. godine


  • Grad/mjesto: Omiš
  • Vrijeme: 16.7.2020.
  • Autor fotografija: Vlade Zemunik