Klapa - Ankora


BIOGRAFIJA:

Klapa Ankora osnovana je 2009. u Podstrani. Njeguje izvorni klapski izričaj te obrade duhovog i svjetovnog karaktera. Kao ponosni čuvari tradicije u prenošenju a cappella pjevanja, sudionice su brojnih smotri, humanitarnih koncerata i festivala.

Od 2011. do 2019.  godine neprekidno sudjeluju na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, od toga u sedam navrata na završnim večerima ženskih klapa. Tijekom tog vremena mogu se podičiti jednim zlatnim, tri srebrna i jednim brončanim leutom, te sa dva srebrna štita - dakle na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu sudjelovale su 9 puta i osvojile 7 nagrada.

Na 16. međunarodnom festivalu klapa u Perastu (Crna Gora) 2017. godine osvajaju nagradu stručnog žirija.
Sa velikim ponosom i zahvalnošću nose i dosada nepodijeljeno priznanje na  Festivalu klapske pisme u Posušju. Naime 2017. godine  zavrijedile su prvu stručnog žirija i prvu nagradu publike, puno srce ljubavi i pjesme. 2019. godine donose drugu nagradu stručnog žirija. Iste, 2019. godine klapa je obilježila desetgodišnjicu postojanja i aktivnog djelovanja sa izdavanjem nosača zvuka i samostalnim koncertom. 2021. godine osvajaju treću nagradu stručnog žirija.

Posebno su zahvalne svima koji ih podržavaju, prvenstveno općini Podstrana, te svima onima od kojih dobivaju pohvale i kritike, publici koja ih nagradi pljeskom, a i onima koji su uz njih ostali u najvažnijim trenucima.

SASTAV KLAPE:
1. sopran Kristina Vekić
2. sopran Kristina Ujević Nikolac, Ana Širić
1. alt Maja Raič, Jadranka Zelić
2. alt Ivana Dedić, Anamarija Kodžoman, Marina Coce
Glazbeni voditelj  -----

 

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
53. FDK Omiš 2019. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
52. FDK Omiš 2018. Završna večer ženskih klapa 3. NAGRADA ŽIRI
3. NAGRADA PUBLIKE
51. FDK Omiš 2017. Završna večer ženskih klapa 3. NAGRADA ŽIRI
1. NAGRADA PUBLIKE
50. FDK Omiš 2016. Završna večer ženskih klapa  
49. FDK Omiš 2015. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
48. FDK Omiš 2014. Završna večer ženskih klapa 2. NAGRADA PUBLIKE
47. FDK Omiš 2013. Izborna večer m/ž klapa  
46. FDK Omiš 2012. Završna večer ženskih klapa  
45. FDK Omiš 2011. Večer klapa debitanata  
UKUPNO NASTUPA 9 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 9  
Ukupno nagrada 7  
Ukupno natjecat. nagrada 7  
Ukupno ostalih nagrada -  
     
Završna večer ženskih klapa 7  
1. nagrada žiri    
2. nagrada žiri    
3. nagrada žiri 2 2017., 2018.
     
1. nagrada publike 1 2017.
2. nagrada publike 3 2014., 2015., 2019.
3. nagrada publike 1 2018.
     

KONTAKT PODACI:

Kristina Zubić - 095 909 38 15

FOTO GALERIJA