Drago Ivanišević

~~~~~


SUDAMJA

Sudamja gladna, ka i škrapa ladna
Sudamja gladna, škrapje smij
Od nevoje vino piva

Od Ivana do Ivana
od zore do zore
od tuge do tuge

Sudamja gladna

 

Pjesmu je uglazbio mo. Duško Tambača 1974. godine na 8. Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu gdje je zavrijedila 1. nagradu žirija.
HRVATSKA

Ni brda nisu,
ni doline, ni rijeke, ni more,
ni oblaci nisu,
ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska...
Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda,
Hrvatska je riječ koju naučih od majke
i ono u riječi mnogo dublje od riječi,
i ono dublje s Hrvatskom me veže,
s Hrvatskom Hrvata,
s patnjama njinim,
sa smijehom i nadom,
s ljudima me veže,
te ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi
i kud god idem sa mnom je
Hrvatska.

UGLAZBLJENE PJESME
Skladatelji dalmatinske klapske pjesme često puta su za tekst uzimali pjesme Drage Ivaniševića. Duško Tambača najviše od svih. Evo uglazbljenih takstova:
RB SKLADBA AUTOR GLAZBE IZVEDENA NA
1 Bija brod Duško Tambača 53. FDK Omiš 2019.
2 Otok Duško Tambača 52. FDK Omiš 2018.
3 Jubav Duško Tambača 32. FDK Omiš 1998.
4 Ča ti vridi Zoran Juranić 30. FDK Omiš 1996.
5 Ma se uvik smiju dica Pero Gotovac 30. FDK Omiš 1996.
6 Jubav moja Vlado Sunko 27. FDK Omiš 1993.
7 Moj did Duško Tambača 13. FDK Omiš 1979.
8 Ča vridi Duško Tambača 11. FDK Omiš 1977.
9 Težaci Duško Tambača 10. FDK Omiš 1976.
10 Maslina Duško Tambača  9. FDK Omiš 1975.
11 Sudamja Duško Tambača  8. FDK Omiš 1974.
12 Težaška ar'ja Duško Tambača  8. FDK Omiš 1974.
13 Ka' smo zdigli crjenu kapu Duško Tambača  7. FDK Omiš 1973.