Večer dječjih klapa 54. FDK Omiš 2020.

31.Ožujak.2020.

Festival dalmatinskih klapa Omiš, krovna ustanova zaslužna za očuvanje i razvoj klapske pjesme, nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske uvrštenog na UNESCO-v popis svjetske kulturne baštine, zajedno s Osnovnom školom „Josip Pupačić“- Omiš, u suradnji sa Zakladom Ljubo Stipišić Delmata i Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, a uz potporu Splitsko-dalmatinske županije i Grada Omiša, prema velikoj želji barda dalmatinske klapske pjesme, pokojnog maestra Ljube Stipišića Delmate, ove godine u okviru svog programa pokreće novu natjecateljsku kategoriju, Večer dječjih klapa.

Večer dječjih klapa  54. Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2020.  održati će se u subotu, 13. lipnja u 19.00 sati u Omišu, Trg kralja Tomislava 1 (školsko dvorište).


*****

– Zašto Večer dječjih klapa?

Maestro Stipišić je potkraj života posebno bio posvećen prenošenju ljubavi prema klapskoj pjesmi na najmlađe generacije. Za svoju dugogodišnju želju osnivanja natjecanja dječjih klapa, koju je osmislio kao jednu od stalnih večeri FDK u Omišu, svojedobno nije bilo sluha, te ju je uspio provesti u djelo 2006.g. pod okriljem gradske knjižnice Zadar uz bezrezervnu podršku njezina tadašnjeg ravnatelja Ivana Pehara. Želja pokojnog maestra Ljube da se dječje klape natječu pod okriljem središnje klapske svetkovine u Hrvatskoj nastupajući na najvećem i najpriznatijem klapskom susretu onom u Omišu, za čije je osnivanje maestro Stipišić također uvelike zaslužan, ovim projektom konačno će biti ostvarena.

*****

– Cilj pokretanja Večeri dječjih klapa

Očuvanje i prenošenje tradicije klapskog pjevanja, druženje mladih klapskih pjevača na baštinskim zasadama, priprema za buduće pjevanje u odraslim klapama, kao i njihovo ohrabrivanje u istraživanju tradicijske glazbe Dalmacije.

*****

– Malo šira slika …..

Zaklada Delmata osnovana je u čast maestra Ljube Stipišića Delmate, skladatelja i dirigenta, sa svrhom proučavanja i popularizacije njegova umjetničkog i stručnog opusa, te očuvanja tradicije hrvatske glazbene baštine, poticanja i očuvanja klapskog pjevanja, potpore natjecanju dječjih klapa i projektu digitalizacije opusa Ljube Stipišića. Osnivač Zaklade Delmata je Gradska knjižnica Zadar. Zaklada djeluje pod nadzorom obitelji Stipišić koja spremno izražava potporu Zakladi i omiškom Festivalu u realizaciji maestrove želje. Zaklada Delmata i FDK Omiš zajedno sa Sveučilištem u Splitu i Umjetničkom akademijom u Splitu potpisnici su Sporazuma o međusobnoj suradnji koja se odvija na znanstvenim, umjetničkim i obrazovnim projektima te projektima unapređenja kvalitete nastave, studentskog i standarda zaposlenika u domeni kulture i umjetnosti, vezane uz klapsko pjevanje.

*****

– Razvojni plan

Kako bismo sačuvali baštinu naših pradjedova za buduće generacije u današnje vrijeme kada, na žalost, izumire usmena predaja pjevane tradicije po dalmatinskim kalama, konobama i tavernama nužna je edukacija mladih o klapskom pjevanju kroz obrazovnu vertikalu od osnovnoškolskih ustanova, preko srednjih i glazbenih škola sve do visokoškolskih ustanova. S tim ciljem zahvaljujući suradnji Zaklade Delmata, Sveučilišta u Splitu, UMAS i FDK Omiš sljedeće akademske godine konačno kreće dugo pripreman smjer Klapsko pjevanje na studijima Glazbena teorija i Glazbena kultura na splitskoj Umjetničkoj akademiji. Ovaj smjer obuhvaća sedam izbornih predmeta klapskog pjevanja koji se slušaju na 3. i 4. godini dodiplomskog studija te na 5. godini diplomskog studija. Studenti koji odaberu ovaj smjer proučavaju oblike vokalnih glazbenih praksi klapske izvedbe, upoznavaju načine rada s muškom, ženskom, mješovitom i dječjom klapom te se osposobljavaju za vođenje klapa, obrađivanje klapskih napjeva i stjecanje kritičkog uvida prema klapskom vokalnom izrazu s obzirom na literaturu i današnju praksu. Pokretanjem smjera Klapsko pjevanje na UMAS otvara se mogućnost educiranja novih generacija mladih glazbenih pedagoga koji će sutra u odgojno-obrazovnim institucijama na pravim temeljima podučavati djecu o našoj kulturnoj baštini te odgajati nove generacije klapskih pjevača. Vjerujemo da će ta djeca rado dolaziti na natjecanje dječjih klapa, te stečenu ljubav prema tradicijskoj klapskoj pjesmi i druženju njegovati i kada odrastu pjevajući u “pravim“ klapama.

*****

– Razvojni potencijal na razini predtercijalnog obrazovanja

Nakon pokretanja Večeri dječjih klapa idući cilj bit će uvrštenje Natjecanja dječjih klapa na FDK Omiš u Katalog natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i odobrena su od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uvrštenje u Katalog natjecanja omogućit će da se učenička i nastavnička postignuća ostvarena na Festivalu vrednuju i od strane AZOO što će nastavnicima/voditeljima pomoći u napredovanju u zvanje mentora i savjetnika. Također, učenici bi na osnovu postignutih rezultata mogli ostvariti određene benefite i nagrade u nastavnom procesu. Na dalje, u suradnji s AZOO u planu je organizacija stručnih skupova i radionica klapskog pjevanja. Sve navedeno bilo bi dodatan motiv učenicima i nastavnicima za sudjelovanje u Večeri dječjih klapa na FDK Omiš, a posljedično pridonijelo osnivanju novih dječjih klapa u Dalmaciji, cijeloj RH pa i šire, što i je primarni zadatak ovog natjecanja.

Dječje klape u osnovnim školama nisu rijetka pojava i njihov je broj u porastu. Glazbeni pedagozi, svjesni vrijednosti, te vođeni željom za očuvanjem tradicijske glazbe, formiraju dječje klape i na taj način senzibiliziraju mlade za tu vrstu glazbenog izričaja. Skupno muziciranje (pjevanje u klapi) omogućava djeci socijalnu integraciju i pripadnost grupi, što pomaže u njihovu razvoju i formiranju osobnosti. Razvija se osjećaj za timski rad, uvažavanje i razumijevanje okoline. Potiče se sposobnost povezivanja glazbenih djela s društvenom sredinom i povijesnim okolnostima. Putem iskustvenog učenja, pjevanjem u klapi oblikuje se stav, kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda. Očuvanje tradicijske glazbe daje važnost regionalnim specifičnostima koje čine kulturno bogatstvo. Očuvati iskonsko, osvijestiti važnost pripadanja prostorima kojima su hodali naši pradjedovi, neprocjenjive su vrijednosti koje treba njegovati. Stoga je jedan od ciljeva Večeri dječjih klapa i doživljaj susreta i druženja kakav klapska pjesma nosi sa sobom i podvlači pod kožu za cijeli život postajući u formativnoj dobi mladih amatera modus vivendi, te prva skalina na putu k pjacama i pozornicama na kojima se slavi tradicionalna glazba.

*****

P L A N

boravka dječjih klapa u Omišu

subota, 13. lipnja 2020. god.


12.00 – 12.30h     Doček, okupljanje i upoznavanje sudionika natjecanja ispred Osnovne škole „Josip

Pupačić“ u Omišu, Trg kralja Tomislava 1

12.30h                 Vožnja turističkim brodom kanjonom rijeke Cetine do izletišta „Radmanove mlinice“

13.30h                 Zajednički ručak i druženje u izletištu „Radmanove mlinice“

15.30h                 Povratak u Omiš autobusom

16.00h                 Posjet muzeja Festivala dalmatinskih klapa i središta Grada Omiša

16.30 – 17.30h     Slobodno vrijeme

17.30h                 Tonska proba

19.00h                 Večer dječjih klapa – natjecanje

20.40h                 Proglašenje pobjednika, podjela nagrada i prigodnih poklona

21.00h                 Večera i druženje sudionika, usmeni osvrt članova stručnog suda s nastavnicima/voditeljima o nastupu dječjih klapa

NAPOMENA: Plan boravka je okvirni te su moguća manja odstupanja, posebno što se tiče točne satnice, o čemu će svi sudionici na vrijeme biti obaviješteni. Ukoliko nekoj dječjoj klapi bude potrebno noćenje u Omišu, molimo nastavnike/voditelje da nam se obrate na vrijeme.

*****

Cjelokupni sadržaj članka s Pravilnikom natjecanja možete preuzeti ovdje (.pdf)