NAZIV IZDANJA:

51. FDK Omiš 2017. – Nove skladbe


 • Izdanje: 51. FDK Omiš 2017. - Nove skladbe
 • Godina izdanja: 2017.
 • Iz sadržaja:

  -Da bi bila moja - glazba i stihovi Ana Kodrić Ivelić, (str. 38)
  -Dalmac’ja je srca moga cvit - glazba i stihovi Ivo Mikuličin, (str. 10)
  -Jubav skonšumana - glazba Duško Tambača, stihovi Pjero Mirić, (str. 19)
  -Kuraj - glazba Vicko Dragojević, stihovi Pjero Mirić, (str. 31)
  -Misal mi zanosi - glazba Živko Ključe , stihovi Šiško Menčetić, (str. 28)
  -Od sto duša čiste ni - glazba Pero Gotovac, stihovi Igor Brešan, (str. 36)
  -Pape i kamen (Težačka) - glazba Roko Radovan, stihovi, Nikica Radovan, (str. 6)
  -Pisma od vitra i vrimena - glazba Ivica Kaleb, stihovi Vojislav Mataga , (str. 16)
  -Poslušat ćeš klapu staru - glazba Krešimir Magdić, stihovi Jakša Fiamengo, (str. 24)
  -Tebi, pismo dalmatinska - glazba i stihovi, Smiljan Radić, (str. 22)
  -Vidilice u krilu Merjana - glazba i stihovi, Vlasta Vrandečić Lebarić, (str. 14 )
  -Zadnja Molitva - glazba Duško Tambača, stihovi Ante Jurić, (str. 12)

 • Preuzmite primjerak izdanja .pdf!