Klapa - Mirabela CZK


BIOGRAFIJA:

Ženka klapa Mirabela (CZK) osnovana je početkom 2017.godine na inicijativu ravnatelja Centra za kulturu grada Omiša, Petra Buljevića. Od tada aktivno sudjeluje u glazbenom životu Omiša, šireg zavičaja i domovine. Klapa je redoviti sudionik manifestacija u organizaciji Grada Omiša i njegovih kulturnih subjekata. Redovito sudjeluje na FDK- Omiš od 2018. godine u redovnom natjecanju i Večeri novih skladbi. Klapa je sudjelovala na festivalima u Sinju, Posušju, Perastu i Kaštelima praizvodeći i snimajući nove skladbe ili u programima natjecanja. Do 2023. godine osvojile su sljedeće nagrade:

- „Deštregovi“, nagrada za najboljeg debitanta na festivalu u Perastu

-  Srebrna plaketa na natjecanju „Ljubo Stipišić“ u Zagrebu

- Zlatna plaketa na natjecanju  „Aurora Cantat“ u Karlovcu

- Dvije zlatne plakete na natjecanju „Ljubo Stipišić“ u Zagrebu, u kategoriji „tradicijska glazba“ i kategoriji „obrade zabavne glazbe“. Na istom natjecanju dobile su posebnu pohvalu za izvedbu skladbe u duhu tradicije.

~~~~~

~~~~~

Klapa Mirabela CZK i glazbeni voditelj Jure Šaban Stanić
na natjecanju HUZ Delmata, Zagreb 2023.

~~~~~

Klapa redovito sudjeluje u programu Ivanjskih večeri na Slimenu, surađuje s udrugama na području Omiša te s Turističkom zajednicom Omiša i Festivalom dalmatinskih klapa.

Na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu nastupile su pet puta. Na posljednjem 57. izdanju osvojile su simpatije domaće publike i prvu nagradu - zlatni omiški leut.

Klapu od osnutka umjetnički vodi Jure Šaban-Stanić.

SASTAV KLAPE:
1. sopran Josipa Šaban-Stanić
2. sopran Cvita Dobrota, Kiara Generalić, Zrinka Banić 
1. alt Duška Ćurlin, Elvira Sorić
2. alt Petra Kekez, Nikolina Zemunik, Ivana Topić
Glazbeni voditelj  Jure Šaban-Stanić

U klapi su pjevale Lana Čečuk, Ana Dragošević, Mirna Juričić, Ivana Katalinić Jerčić, Jelena Karaman, Petra Mušac, Nataša Rosić, Dominka Trogrlić.

NASTUPI NA FESTIVALU:
FESTIVAL VEČER NAGRADE
57. FDK Omiš 2023. Završna večer ženskih klapa 1. NAGRADA PUBLIKE
56. FDK Omiš 2022. Večer novih skladbi Je 'no ni, je 'no 'na - Duško Tambača/Jakša Fiamengo
55. FDK Omiš 2021. Izborna večer m/ž klapa  
54. FDK Omiš 2020. Završna večer ženskih klapa  
53. FDK Omiš 2019. Završna večer ženskih klapa 3. NAGRADA PUBLIKE
52. FDK Omiš 2018. Izborna večer m/ž klapa  
     
UKUPNO NASTUPA

6

2018., 2109., 2020., 2021., 2022., 2023.

NAGRADE NA FESTIVALU:
Ukupno nastupa 6  
Ukupno natjecateljskih nagrada 2  
     
1. nagrada publike 1 2023.
3. nagrada publike 1 2019.
     

KONTAKT PODACI:

Jure Šaban- Stanić, 095 901 50 81
sabanstanic.jure@gmail.com

FOTO GALERIJA

~~~~~


Klapa Mirabela CZK, podno kule Mirabele nad Omišem 2023.