Natječaj za nove skladbe 56. FDK Omiš 2022.

25.Rujan.2021.

Festival dalmatinskih klapa Omiš raspisuje Natječaj za nove skladbe na 56. FDK – Omiš 2022. Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica, duhovna).

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ

raspisuje

N A T J E Č A J

za Nove skladbe

na 56. FDK Omiš 2022. god.

I.

Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica, duhovna).

II.

Natječaj je javan, a partitura mora biti potpisana isključivo šifrom. Nigdje ne smije biti naznačeno ime i prezime autora ili bilo kakvi drugi osobni podaci. Nakon završetka natječaja objavit ćemo popis odabranih skladbi. Autori odabranih skladbi trebaju javiti sa šifrom pod kojom je partitura prijavljena te pripadnim osobnim podacima na telefon 021/861-015 ili e-mail direkcija@fdk.hr.

III.

Skladbe trebaju biti harmonizirane za mušku, žensku ili mješovitu klapu, bez pratnje instrumenata (a capella) s precizno naznačenim oznakama tempa, dinamike i agogike.

IV.

Prijava mora sadržavati:

– Dva primjerka partitura zabilježenih čitkim rukopisom ili računalnim ispisom na najmanje dva crtovlja i potpisanih isključivo šifrom,

– Posebno priložene stihove,

– Prijavi je poželjno priložiti zapis partitura u digitalnom obliku (programi Sibelius, Finale, midi format…) i demo snimku skladbe na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

V.

Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije javno objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Prilikom izbora ravnopravno se ocjenjuje vrijednost glazbe i stihova.

VI.

Dužina trajanja skladbi može biti do 3,30 minuta.

VII.

FDK Omiš zadržava pravo korištenja zaprimljenih skladbi u programima Festivala i drugim javnim priredbama, tiskanja i distribucije; snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka; digitalne objave notnog zapisa na stranicama i aplikacijama Festivala.

VIII.

Autori odabranih skladbi obvezni su odrediti klapu koja će izvoditi njihovu skladbu.

IX.

Rok dostave skladbi je do 12. studenog 2021. godine.

X.

Skladbe se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ, IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ

(Na omotnici naznačiti: NATJEČAJ ZA NOVE SKLADBE – OMIŠ 2022. god.)

XI.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni do kraja 2021. godine na Internet stranici FDK Omiš: www.fdk.hr

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr

U Omišu, 24. rujna 2021. godine

Prilog: – natječaj (.pdf)