Ante Rados

~~~~~


Opus Ante Radosa na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu:

Kao autor glazbe i teksta:

29.FDK - (1995) - Suze moje, glazba i tekst Ante Rados, izvela klapa FORTUNAL (m) – Rijeka - nagrada za najbolje stihove
47.FDK - (2013) - Na studencu, izvela klapa KALETA (m)-Zadar
50.FDK - (2016) - Nigdi takve divojke, izvela klapa KALETA (m) – Zadar

 Kao autor teksta:
35.FDK - (2001) - O, moru, glazba Sveto Popović, izvela klapa BAKLJE (ž)-Rijeka