NAZIV IZDANJA:

Mirabella 3 – Vo je naša zemja


  • Izdanje: Mirabella 3
  • Godina izdanja: 2018.
  • Iz sadržaja:

    "Kada sjednete za klavir, mislite da ste sve ispunili. Međutim, dogodi se neki kišni ili sličan dan i ponovno dolazi inspiracija. Glazba nije sport, gdje se zbog godina morate prestati baviti time. Glazba traje, dok god čovjek živi i osjeća se stvaralački…

    (Mojimir Čačija)

  • Preuzmite primjerak izdanja .pdf!