NAZIV IZDANJA:

Mirabella 3 – ‘Vo je naša zemja


 • Izdanje: Mirabella 3
 • Godina izdanja: 2018.
 • Iz sadržaja:

  "Kada sjednete za klavir, mislite da ste sve ispunili. Međutim, dogodi se neki kišni ili sličan dan i ponovno dolazi inspiracija. Glazba nije sport, gdje se zbog godina morate prestati baviti time. Glazba traje, dok god čovjek živi i osjeća se stvaralački…

  (Mojimir Čačija)

  SADRŽAJ IZDANJA ...
  AUTORSKE SKLADBE str.
  1.  ’Vo je naša zemja 13
  2.  Materin plač 16
  3.  Kreni ton lipoton 18
  4.  Lipo ime  22
  5.  Alkarska pisma 24
  6.  Na voj zemlji pripošćenoj 25
  7.  Sinju grade 28
  8.  Uljenica moje matere 29
  9.  Umiri se more 32
  10. U tvom tilu grij 35
  11. Zemlja 38
  12. Zima na škoju 40
     
  IZVORNI NAPJEVI  
  13. Blažena postelja 45
  14. Da mi je umrijeti 47
  15. Ustani Ivo 49
  16. Prid oltarom kleči diva (za ž. klapu) 50
  17. Prid oltarom kleči diva (za mj. klapu) 51
     
  OBRADE POPULARNIH PJESAMA  
  18. Cesarica 52
  19. Cetina 54
  20. Ferata 56
  21. Jubav moja 61
  22. Mižerja 63
  23. Moj dida i ja 66
  24. Pismo moja 70
  25. Sve ću preživit 72
  26. Tanja 76
  27. Uvik ću te svojom zvati 79
     
  DUHOVNE SKLADBE  
  28. Misa – Gospodine 81
         Slava 82
         Svet 85
         Blagoslovljen 86
         Jaganjče 87
  29. Oče naš 88
  30. Zdravo Marijo 91
  31. Pokaži lice 93
  32. Gospe sinjska – majko rame 95
  33. Čuj vruću molbu puka 97

   

   

 • Preuzmite primjerak izdanja .pdf!